Chủ điểm: Quê hương - Đất nước Đề tài: Bác Hồ của em

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Chủ điểm: Quê hương - Đất nước Đề tài: Bác Hồ của em. Mục đích yêu cầu: - Trẻ biết được Bác Hồ là vị lãnh tụ của đất nước Việt Nam hiện nay Bác đang yên nghỉ trong lăng ở thủ đô Hà Nội. - Trẻ biết được tình cảm của Bác Hồ đối với mọi người nhất là với các cháu thiếu nhi. - Trẻ yêu quí Bác Hồ.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chu-diem-que-huong-dat-nuoc-de-tai-bac-ho-cua-em-ivkqtq.html

Nội dung


  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Quê hương - t nư c tài: Bác H c a em Nhóm l p: L p Ch i Biên t p t bài thi t k c a giáo viên: Lương Nguy t Linh Trư ng M m Non Tư th c Vàng Anh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t ư c Bác H là v lãnh t c a t nư c Vi t Nam hi n nay Bác ang yên ngh trong lăng th ô Hà N i. - Tr bi t ư c tình c m c a Bác H i v i m i ngư i nh t là v i các cháu thi u nhi. - Tr yêu quí Bác H . II. Chu n b : - Tranh nh Bác H i v i các cháu, Bác H cùng các cháu ca múa, Bác H cùng các cháu nư c ngoài, lăng bác… - Tranh, bút màu cho tr . - Hoa tươi III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé bi t ngày l gì trong năm? Trò chuy n v các ngày l trong năm mà tr bi t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ngày 2/9 là ngày gì? Bác H làm gì? Ngày 19/5 là ngày gì?… Giáo d c tr nh ơn bác, hư ng v c i ngu n. Tr yêu quí quê hương 2. Ho t ng 2: Bác H c a em! Hát: Nh ơn Bác. - Cô cùng tr c thơ - ca dao v Bác. Bác H là v lãnh t kính yêu c a dân t c ta. Tuy Bác ã i xa nhưng hình nh, tình c m c a Bác giành cho các cháu không bao gi phai. - Cô cùng tr c thơ “ nh Bác” và k t h p xem tranh tìm hi u v Bác lúc còn s ng. - Cô nói cho tr bi t khi còn s ng Bác lo r t nhi u vi c nhưng Bác luôn yêu thương các cháu Thi u niên - Nhi ng trong nư c mà c các cháu nư c ngoài. - Bác H nay ã m t. Bác ang yên ngh trong lăng ngoài Hà N i. - Cô k t h p k chuy n: Ai ngoan s ư c thư ng. Xem tranh lăng Bác. 3. Ho t ng 3: Ai tô màu p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Luy n t p. - Cô cho tr tô màu lăng Bác, tô màu tranh v quê hương Bác. K t h p cho tr nghe nh c ch v Quê hương - Th ô - Bác H . * Trò chơi: x p lăng Bác (Có th chia ph n này thành ho t ng 4) Cô gi i thi u trò chơi: - Cô có nh ng kh i g r t là p, cô chia làm 2 t g m m i t 5 b n. Các con hãy cùng nhau x p lăng Bác cho hoàn ch nh, nghe nh c ch Bác H , khi nh c k t thúc thì k t thúc trò chơi. Cô ki m tra i nào hoàn ch nh thì i ó th ng - Cô tuyên dương và k t thúc trò chơi. - Hát ( Yêu Hà N i ) 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
131740

Tài liệu liên quan


Xem thêm