Chapter 7 :Oral production tests

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 17 | FileSize: 0.11 M | File type: PPT
of x

Chapter 7 :Oral production tests. There aren’t still the exact criteria for measuring speaking skills as well as the weighting given to such components as correct pronunciation. The interdependence of the speaking and listening skill increases the difficulty of any serious attempt to analyze precisely what is being tested at one time. Administration is another difficulty as it is impossible to test a large number of students because of limited time involved. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-7-oral-production-tests-x711tq.html

Nội dung


667435