Chapter 7 :Oral production tests

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 17 | FileSize: 0.11 M | File type: PPT
of x

Chapter 7 :Oral production tests. There aren’t still the exact criteria for measuring speaking skills as well as the weighting given to such components as correct pronunciation. The interdependence of the speaking and listening skill increases the difficulty of any serious attempt to analyze precisely what is being tested at one time. Administration is another difficulty as it is impossible to test a large number of students because of limited time involved. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-7-oral-production-tests-x711tq.html

Nội dung


667435