Chapter 6: Listening comprehension tests

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 22 | FileSize: 0.08 M | File type: PPT
of x

Chapter 6: Listening comprehension tests. Careful selected practice materia an effective way of developing listening skill used for testing listening comprehension .an awareness of ways in which the spoken language differs from the written language is crucially important in testing listening comprehension skills. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-6-listening-comprehension-tests-w711tq.html

Nội dung


667434