Chapter 5: Testing vocabulary

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 13 | FileSize: 0.53 M | File type: PPT
of x

Chapter 5: Testing vocabulary. Choose the word which is nearest in the meaning to the word in italics The stem is replaced by the picture. The stem consists of a definition. The stem consists of a lexical item (choose the best synonym or definition) The stem consists of a sentence. (Vocabulary tested in context as the context giving specific meaning and relevance to a word a situation should be as linguistically valid as possible. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-5-testing-vocabulary-v711tq.html

Nội dung


667433