Chapter 5: Testing vocabulary

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 13 | FileSize: 0.53 M | File type: PPT
of x

Chapter 5: Testing vocabulary. Choose the word which is nearest in the meaning to the word in italics The stem is replaced by the picture. The stem consists of a definition. The stem consists of a lexical item (choose the best synonym or definition) The stem consists of a sentence. (Vocabulary tested in context as the context giving specific meaning and relevance to a word a situation should be as linguistically valid as possible. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-5-testing-vocabulary-v711tq.html

Nội dung


667433