of x

Chapter 5: Testing vocabulary

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 13 | FileSize: 0.53 M | File type: PPT
3 lần xem

Chapter 5: Testing vocabulary. Choose the word which is nearest in the meaning to the word in italics The stem is replaced by the picture. The stem consists of a definition. The stem consists of a lexical item (choose the best synonym or definition) The stem consists of a sentence. (Vocabulary tested in context as the context giving specific meaning and relevance to a word a situation should be as linguistically valid as possible. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-5-testing-vocabulary-v711tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Chapter 5: Testing vocabularyTài liệu Chapter 5: Testing vocabulary thuộc danh mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông được giới thiệu bởi tienganhphothong đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông , có tổng cộng 13 page , thuộc thể loại PPT, cùng danh mục còn có English vocabulary, English grammar, vocabulary basic english, vocabulary by topic, english sentence structure, vocabulary test ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo
Choose the word which is nearest in the meaning to the word in italics,còn cho biết thêm The stem is replaced by the picture, kế tiếp là ,còn cho biết thêm The stem consists of a definition, bên cạnh đó The stem consists of a lexical item (choose the best synonym or definition), tiếp theo là The stem consists of a sentence, kế tiếp là (Vocabulary tested in context as the context giving specific meaning and relevance to a word a situation should be as linguistically valid as possible
667433

Sponsor Documents