Chapter 4: Tests of grammar & usage

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 12 | FileSize: 0.49 M | File type: PPT
of x

Chapter 4: Tests of grammar & usage. the incomplete statement type with a choice of four or five option Seven types of multiple – choice items in the textbook; however, item types 2 & 3 are preferable because the options do not interrupt the flow of meaning in the sentence: these items present the entire sentence so that it can be read at a glance. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-4-tests-of-grammar-usage-u711tq.html

Nội dung


667432