Chapter 4: Tests of grammar & usage

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 12 | FileSize: 0.49 M | File type: PPT
of x

Chapter 4: Tests of grammar & usage. the incomplete statement type with a choice of four or five option Seven types of multiple – choice items in the textbook; however, item types 2 & 3 are preferable because the options do not interrupt the flow of meaning in the sentence: these items present the entire sentence so that it can be read at a glance. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-4-tests-of-grammar-usage-u711tq.html

Nội dung


667432