of x

Chapter 2:Approaches to language testing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 14 | FileSize: 0.07 M | File type: PPT
2 lần xem

Chapter 2:Approaches to language testing. Chapter 2 Approaches to language testing Language tests are chronologically classified according to four main approaches: (1) the essay translation approach; (2) the structuralist approach; (3) the integrative approach; and (4) the communicative. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-2-approaches-to-language-testing-yx21tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới mọi người tài liệu Chapter 2:Approaches to language testing.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông mang đến cho nghiên cứu khoa học.Xin mời thành viên đang tìm cùng xem ,Thư viện Chapter 2:Approaches to language testing trong danh mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông được chia sẽ bởi user tienganhphothong đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông , có tổng cộng 14 trang , thuộc file .PPT, cùng thể loại còn có essay translation approach, structuralist approach, integrative approach, communicative approach , language testing ,classified according ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Chapter 2, tiếp theo là Approaches to language testing, ngoài ra Language tests are chronologically classified according to four main approaches:, nói thêm (1) the essay translation approach; (2) the structuralist approach; (3) the integrative approach; and (4) the communicative Chapter 2 Approaches to language testing Language tests are chronologically classified according to four main approaches: (1) the essay translation approach; (2) the structuralist approach; (3) the integrative approach; and (4) the communicative approach (1) the essay translation approach Characteristics: No special skill or expertise in testing Subjective judgment of teacher Essay writing, translation & grammatical analysis (comments about the language) Disadvantages: tests a heavy literary and cultural bias an aural/ oral component at the upper intermediate & advantage levels as something ad
Chapter 2 Approaches to language testing Language tests are chronologically classified according to four main approaches: (1) the essay translation approach; (2) the structuralist approach; (3) the integrative approach; and (4) the communicative approach (1) the essay translation approach Characteristics: No special skill or expertise in testing Subjective judgment of teacher Essay writing, translation & grammatical analysis (comments about the language) Disadvantages: tests a heavy literary and cultural bias an aural/ oral component at the upper intermediate & advantage levels as something additional & not an integral part of the syllabus or examination (2) the structuralist approach Language learning chiefly concerned with the systematic acquisition of set of habits. Focusing the importance of contrastive analysis & the need to identify & measure learners’ mastery of separated elements of L2:phonology, vocabulary & grammar Listening, speaking, reading & writing are separated from one another & it’s essential to test one skill at a time. The need for statistical measures of reliability & validity - important in testing multiple choice item ... - tailieumienphi.vn 668372

Sponsor Documents