Chapter 10: Criteria and Test Types

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 24 | FileSize: 0.09 M | File type: PPT
of x

Chapter 10: Criteria and Test Types. Validity  the extent to which it measures what it is supposed to measure & nothing else (content) Face validity Content validity Construct validity Empirical validity If a test item looks right to other testers, teachers, moderators & testees  described as having face validity In the past, regarded by test writers simply as a public relations exercise Now, designers of communicative tests: face validity- the most important of all types of validity. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-10-criteria-and-test-types-s711tq.html

Nội dung


667430

Tài liệu liên quan


Xem thêm