Câu hỏi nghe hiểu chức năng ngôn ngữ được nói ra

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 3 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
of x

Câu hỏi nghe hiểu chức năng ngôn ngữ được nói ra. Một số câu hỏi thuộc dạng này: What does the professor imply when he says this? (Vị giáo sư có ẩn ý gì khi ông nói điều này?) What can be inferred from the professor’s response to the student? (Có thể suy luận ra điều gì từ câu trả lời sinh viên của vị giáo sư?)  What is the purpose of the woman’s response? (Câu trả lời của người phụ nữ có mục đích gì?) Lời khuyên: Hãy nhớ rằng chức năng ngôn ngữ được nói ra ở đây có thể không gắn liền và có thể không được diễn đạt một cách trực.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cau-hoi-nghe-hieu-chuc-nang-ngon-ngu-duoc-noi-ra-ced2tq.html

Nội dung


  1. Câu hỏi nghe hiểu chức năng ngôn ngữ được nói ra Một số câu hỏi thuộc dạng này: What does the professor imply when he says this? (Vị giáo sư có ẩn ý  gì khi ông nói điều này?) What can be inferred from the professor’s response to the student?  (Có thể suy luận ra điều gì từ câu trả lời sinh viên của vị giáo sư?) What is the purpose of the woman’s response? (Câu trả lời của người  phụ nữ có mục đích gì?) Why does the student do this? (Tại sao cậu/ cô sinh viên làm vậy?)  Lời khuyên: Hãy nhớ rằng chức năng ngôn ngữ được nói ra ở đây có thể không gắn liền và có thể không được diễn đạt một cách trực tiếp, rõ ràng trong lời của người nói trong bài nghe. Ví dụ: Trong bài nghe dưới đây, một thư ký hỏi một sinh viên có biết văn phòng phụ trách nhà ở ở đâu không: “Do you know where they are? ”nhưng thực chất mục đích chính của câu hỏi không phải cô ấy hỏi để lấy thông tin về vị trí của văn phòng đó.
  2. (Exerpt from a conversation between a male student and a female housing office secretary. They are discussing his dorm fees.) Narrator: Listen again to a part of the conversation. Then answer the question. Student: Okay. I’ll just pay with a credit card. [pause] And where do I do that at? Secretary: At, um, the housing office. Student: Housing office, all right. Secretary: Do you know where they are? Question: What is the woman trying to find out from the man? A. Where the housing office is? B. Approximately how far away the housing office is C. Whether she needs to tell him where the housing office is D. Whether he has been to the housing office already. Key: Whether she needs to tell him where the housing office is Giải thích: Rõ ràng ở đây, cậu sinh viên là người hỏi thông tin về nơi cậu có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng và cô thư ký (a female housing office secretary) chỉ cho cậu housing office. Như vậy, ta có thể loại bỏ phương án 1 và 2 vì cô
  3. thư ký đó phải biết rất rõ địa chỉ nơi đó. Theo logic của đoạn hội thoại, khi được hỏi chỉ đường thì chắc chắn người trả lời phải quan tâm xem người hỏi đã biết địa điểm đó hay chưa. Bởi vậy đáp án đúng phải là phương án 3: Whether she needs to tell him where the housing office is.
681922

Tài liệu liên quan


Xem thêm