of x

Câu hỏi: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nho giáo và văn hóa Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 25 | FileSize: 0.17 M | File type: PDF
7 lần xem

Câu hỏi: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nho giáo và văn hóa Việt Nam. Nho giáo Việt Nam được xem là một trong những tín ngưỡng quan trọng của Việt Nam, đóng góp trong việc xây dựng chỗ dựa vững chắc trong việc phát triển kinh tế, lịch sử, kiến trúc và tồn tại các triều đại phong kiến như Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Lê, Nhà Nguyễn,... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cau-hoi-co-so-van-hoa-viet-nam-nho-giao-va-van-hoa-viet-nam-7ux6tq.html

Nội dung

TLMP xin trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện Câu hỏi: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nho giáo và văn hóa Việt Nam.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Câu hỏi: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nho giáo và văn hóa Việt Nam trong thể loại ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá được giới thiệu bởi thành viên lichsuvanhoa đến các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá , có tổng cộng 25 trang , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có Câu hỏi cơ sở văn hóa Việt Nam,Trắc nghiệm cơ sở văn hóa Việt Nam , Văn hóa Việt Nam, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Đại cương văn hóa, Di sản văn hóa Việt Nam, Nho giáo Việt Nam ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Nho giáo Việt Nam được xem là một trong các tín ngưỡng quan trọng của Việt Nam, đóng góp trong việc xây dựng chỗ dựa vững chắc trong việc phát triển kinh tế, lịch sử, kiến trúc và tồn tại những triều đại phong kiến như Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Lê, Nhà Nguyễn,, ngoài ra Câu hỏi: Cơ sở hỏ Cơ, tiếp theo là văn hóa Việt Nam Việ Chủ, kế tiếp là Chủ đề: Nho giáo và văn hóa Việ Việt Nam, thêm nữa Câu 1: Ai được xem là người, tiếp theo là sáng lập Nho giáo ? A- Chu Công Đán, nói thêm B- Khổng Tử, kế tiếp là C-Tăng Tử,còn cho biết thêm D-Mạnh Tử, cho biết thêm – Câu 1: Ai được xem là người sáng lập Nho giáo ? A- Chu Công Đán B- Khổng Tử C-Tăng Tử D-Mạnh Tử, nói thêm là Câu 2: Ai là người khép lại 1 công đoạn quan trọng- công đoạn hình thành Nho giáo, nói thêm Đó là Nho giáo nguyên thủy, Nho giáo tiền Tần ?,còn cho biết thêm A- Mạnh Tử, bên cạnh đó B- Khổng Tử, thêm nữa C- Tăng Tử, bên cạnh đó D- Tử Tư, ngoài ra Câu 2: Ai là người khép lại 1 công đoạn quan trọng- công đoạn hình thành Nho giáo, cho biết thêm Đó là Nho giáo nguyên thủy, Nho giáo tiền Tần ?, ngoài ra A- Mạnh Tử, thêm nữa B-
 1. Câu hỏi: Cơ sở hỏ Cơ văn hóa Việt Nam Việ Chủ Chủ đề: Nho giáo và văn hóa Việ Việt Nam
 2. Câu 1: Ai được xem là người sáng lập Nho giáo ? A- Chu Công Đán B- Khổng Tử C-Tăng Tử D-Mạnh Tử
 3. – Câu 1: Ai được xem là người sáng lập Nho giáo ? A- Chu Công Đán B- Khổng Tử C-Tăng Tử D-Mạnh Tử
 4. Câu 2: Ai là người khép lại 1 giai đoạn quan trọng- giai đoạn hình thành Nho giáo. Đó là Nho giáo nguyên thủy, Nho giáo tiền Tần ? A- Mạnh Tử B- Khổng Tử C- Tăng Tử D- Tử Tư
 5. Câu 2: Ai là người khép lại 1 giai đoạn quan trọng- giai đoạn hình thành Nho giáo. Đó là Nho giáo nguyên thủy, Nho giáo tiền Tần ? A- Mạnh Tử B- Khổng Tử C- Tăng Tử D- Tử Tư
 6. • Câu 3: Những cơ sở của Nho giáo được hình thành từ đời nào trong xã hội Trung Hoa cổ đại ? A-Nhà Đông Chu B-Nhà Tây Chu C- Nhà Hạ D- Nhà Thương
 7. • Câu 3: Những cơ sở của Nho giáo được hình thành từ đời nào trong xã hội Trung Hoa cổ đại ? A-Nhà Đông Chu B-Nhà Tây Chu C- Nhà Hạ D- Nhà Thương
 8. • Câu 4: Dưới thời đại nào của Trung Quốc đã áp dụng chính sách tiêu diệt Nho giáo với hành động tàn bạo đốt sách, chôn Nho nổi tiếng? A- Nhà Thanh B- Nhà Đường C- Nhà Tần D- Nhà Hán
 9. • Câu 4: Dưới thời đại nào của Trung Quốc đã áp dụng chính sách tiêu diệt Nho giáo với hành động tàn bạo đốt sách, chôn Nho nổi tiếng? A- Nhà Thanh B- Nhà Đường C- Nhà Tần D- Nhà Hán
 10. • Câu 5: Vị vua nào thời Hán được coi là người lần đầu tiên đưa Nho giáo lên địa vị quốc giáo ? A- Hán Văn Đế B- Hán Vũ Đế C- Hán Cảnh Đế D- Hán Huệ Đế
 11. • Câu 5: Vị vua nào thời Hán được coi là người lần đầu tiên đưa Nho giáo lên địa vị quốc giáo ? A- Hán Văn Đế B- Hán Vũ Đế C- Hán Cảnh Đế D- Hán Huệ Đế
 12. • Câu 6: Sách kinh điển của Nho giáo gồm mấy bộ ? A- 2 bộ B- 4 bộ C- 5 bộ D- 7 bộ
 13. • Câu 6: Sách kinh điển của Nho giáo gồm mấy bộ ? A- 2 bộ B- 4 bộ C- 5 bộ D- 7 bộ
 14. • Câu 7: Để tổ chức xã hội, điều cốt lõi là đào tạo cho được những người cai trị kiểu mẫu- người Quân Tử. Để trở thành người quân tử, trước hết phải tu thân, có mấy tiêu chuẩn chính ? A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
 15. • Câu 7: Để tổ chức xã hội, điều cốt lõi là đào tạo cho được những người cai trị kiểu mẫu- người Quân Tử. Để trở thành người quân tử, trước hết phải tu thân, có mấy tiêu chuẩn chính ? A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
 16. • Câu 8: Theo Khổng Tử, người quân tử để đạt “ đức “ cân phải có 3 điều là gì ? A- Nhân, trí, nghĩa B- Nhân, trí, lễ C- Nhân, lễ, dũng D- Nhân, trí, dũng
 17. • Câu 8: Theo Khổng Tử, người quân tử để đạt “ đức “ cân phải có 3 điều là gì ? A- Nhân, trí, nghĩa B- Nhân, trí, lễ C- Nhân, lễ, dũng D- Nhân, trí, dũng
 18. • Câu 9: Tu thân rồi, bổn phận của người quân tử là HÀNH ĐỘNG. Kim chỉ nam cho mọi hành động trong công việc cai trị có mấy phương châm ? A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
 19. • Câu 9: Tu thân rồi, bổn phận của người quân tử là HÀNH ĐỘNG. Kim chỉ nam cho mọi hành động trong công việc cai trị có mấy phương châm ? A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
 20. • Câu 10: Xét về ngọn nguồn, Nho giáo chính là sự tổng hợp của 2 truyền thống nào ? A- VH gốc du mục phương Đông, VH nông nghiệp phương Bắc B- VH gốc du mục phương Nam, VH nông nghiệp phương Bắc C- VH gốc du mục phương Bắc, VH nông nghiệp phương Nam D- VH gốc du mục phương Bắc, VH nông nghiệp phương Đông
895073

Sponsor Documents