Câu hỏi: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nho giáo và văn hóa Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 25 | FileSize: 0.17 M | File type: PDF
of x

Câu hỏi: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nho giáo và văn hóa Việt Nam. Nho giáo Việt Nam được xem là một trong những tín ngưỡng quan trọng của Việt Nam, đóng góp trong việc xây dựng chỗ dựa vững chắc trong việc phát triển kinh tế, lịch sử, kiến trúc và tồn tại các triều đại phong kiến như Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Lê, Nhà Nguyễn,... Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cau-hoi-co-so-van-hoa-viet-nam-nho-giao-va-van-hoa-viet-nam-7ux6tq.html

Nội dung


 1. Câu hỏi: Cơ sở hỏ Cơ văn hóa Việt Nam Việ Chủ Chủ đề: Nho giáo và văn hóa Việ Việt Nam
 2. Câu 1: Ai được xem là người sáng lập Nho giáo ? A- Chu Công Đán B- Khổng Tử C-Tăng Tử D-Mạnh Tử
 3. – Câu 1: Ai được xem là người sáng lập Nho giáo ? A- Chu Công Đán B- Khổng Tử C-Tăng Tử D-Mạnh Tử
 4. Câu 2: Ai là người khép lại 1 giai đoạn quan trọng- giai đoạn hình thành Nho giáo. Đó là Nho giáo nguyên thủy, Nho giáo tiền Tần ? A- Mạnh Tử B- Khổng Tử C- Tăng Tử D- Tử Tư
 5. Câu 2: Ai là người khép lại 1 giai đoạn quan trọng- giai đoạn hình thành Nho giáo. Đó là Nho giáo nguyên thủy, Nho giáo tiền Tần ? A- Mạnh Tử B- Khổng Tử C- Tăng Tử D- Tử Tư
 6. • Câu 3: Những cơ sở của Nho giáo được hình thành từ đời nào trong xã hội Trung Hoa cổ đại ? A-Nhà Đông Chu B-Nhà Tây Chu C- Nhà Hạ D- Nhà Thương
 7. • Câu 3: Những cơ sở của Nho giáo được hình thành từ đời nào trong xã hội Trung Hoa cổ đại ? A-Nhà Đông Chu B-Nhà Tây Chu C- Nhà Hạ D- Nhà Thương
 8. • Câu 4: Dưới thời đại nào của Trung Quốc đã áp dụng chính sách tiêu diệt Nho giáo với hành động tàn bạo đốt sách, chôn Nho nổi tiếng? A- Nhà Thanh B- Nhà Đường C- Nhà Tần D- Nhà Hán
 9. • Câu 4: Dưới thời đại nào của Trung Quốc đã áp dụng chính sách tiêu diệt Nho giáo với hành động tàn bạo đốt sách, chôn Nho nổi tiếng? A- Nhà Thanh B- Nhà Đường C- Nhà Tần D- Nhà Hán
 10. • Câu 5: Vị vua nào thời Hán được coi là người lần đầu tiên đưa Nho giáo lên địa vị quốc giáo ? A- Hán Văn Đế B- Hán Vũ Đế C- Hán Cảnh Đế D- Hán Huệ Đế
 11. • Câu 5: Vị vua nào thời Hán được coi là người lần đầu tiên đưa Nho giáo lên địa vị quốc giáo ? A- Hán Văn Đế B- Hán Vũ Đế C- Hán Cảnh Đế D- Hán Huệ Đế
 12. • Câu 6: Sách kinh điển của Nho giáo gồm mấy bộ ? A- 2 bộ B- 4 bộ C- 5 bộ D- 7 bộ
 13. • Câu 6: Sách kinh điển của Nho giáo gồm mấy bộ ? A- 2 bộ B- 4 bộ C- 5 bộ D- 7 bộ
 14. • Câu 7: Để tổ chức xã hội, điều cốt lõi là đào tạo cho được những người cai trị kiểu mẫu- người Quân Tử. Để trở thành người quân tử, trước hết phải tu thân, có mấy tiêu chuẩn chính ? A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
 15. • Câu 7: Để tổ chức xã hội, điều cốt lõi là đào tạo cho được những người cai trị kiểu mẫu- người Quân Tử. Để trở thành người quân tử, trước hết phải tu thân, có mấy tiêu chuẩn chính ? A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
 16. • Câu 8: Theo Khổng Tử, người quân tử để đạt “ đức “ cân phải có 3 điều là gì ? A- Nhân, trí, nghĩa B- Nhân, trí, lễ C- Nhân, lễ, dũng D- Nhân, trí, dũng
 17. • Câu 8: Theo Khổng Tử, người quân tử để đạt “ đức “ cân phải có 3 điều là gì ? A- Nhân, trí, nghĩa B- Nhân, trí, lễ C- Nhân, lễ, dũng D- Nhân, trí, dũng
 18. • Câu 9: Tu thân rồi, bổn phận của người quân tử là HÀNH ĐỘNG. Kim chỉ nam cho mọi hành động trong công việc cai trị có mấy phương châm ? A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
 19. • Câu 9: Tu thân rồi, bổn phận của người quân tử là HÀNH ĐỘNG. Kim chỉ nam cho mọi hành động trong công việc cai trị có mấy phương châm ? A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
 20. • Câu 10: Xét về ngọn nguồn, Nho giáo chính là sự tổng hợp của 2 truyền thống nào ? A- VH gốc du mục phương Đông, VH nông nghiệp phương Bắc B- VH gốc du mục phương Nam, VH nông nghiệp phương Bắc C- VH gốc du mục phương Bắc, VH nông nghiệp phương Nam D- VH gốc du mục phương Bắc, VH nông nghiệp phương Đông
895073