Câu hỏi bài tập ôn thi môn: Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 0.44 M | File type: PDF
of x

Câu hỏi bài tập ôn thi môn: Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam. Câu hỏi bài tập ôn thi môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam cung cấp cho các bạn 10 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải về cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1939-1945,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cau-hoi-bai-tap-on-thi-mon-duong-loi-cach-mang-dang-cong-san-viet-nam-1rb9tq.html

Nội dung


1006415

Tài liệu liên quan


Xem thêm