of x

Cấu hình ứng dụng trong  ASP.NET

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 28 | FileSize: 0.85 M | File type: PPT
4 lần xem

Cấu hình ứng dụng trong ASP.NET. ứng dụng web thường lưu tại thư mục gốc root (tại đường dẫn c:\InetPub\wwwroot\). Trong lúc phát triển ứng dụng ta cần để project tại một thư mục khác (vd D:\WorkingProjects chẳng hạn) vì thường những gì lưu tại ổ có chứa hệ điều hành (ở đây là ổ C) thường không an toàn vì các vấn đề như virus hay bảo mật. Do vậy ta cần phải lưu project tại một ổ đĩa khác nên phải tạo VD để cho IIS nhận biết được Project này là ứng dụng web. .... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cau-hinh-ung-dung-trong-asp-net-ic31tq.html

Nội dung

TLMP xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Cấu hình ứng dụng trong  ASP.NET.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn thư viện Công Nghệ Thông Tin,Quản trị Web mang đến cho công tác giảng dạy.Xin mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Cấu hình ứng dụng trong  ASP.NET thuộc danh mục ,Công Nghệ Thông Tin,Quản trị Web được giới thiệu bởi thành viên quantriweb tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào mục Công Nghệ Thông Tin,Quản trị Web , có tổng cộng 28 page , thuộc thể loại .PPT, cùng mục còn có Tối ưu hóa website, xây dựng website, quản lý web, tập tin cấu hình, bảo mật trang wed, dùng chứng thực, ứng dụng ASP.NET ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
ứng dụng web thường lưu tại thư mục gốc root (tại đường dẫn c:\InetPub\wwwroot\),còn cho biết thêm Trong lúc phát triển ứng dụng ta cần để project tại một thư mục khác (vd D:\WorkingProjects chẳng hạn) vì thường các gì lưu tại ổ có chứa hệ điều hành (ở đây là ổ C) thường ko an toàn vì những vấn đề như virus hay bảo mật, bên cạnh đó Do vậy ta cần phải lưu project tại một ổ đĩa khác nên phải tạo VD để cho IIS nhận diện được Project này là ứng dụng web, nói thêm là Chương 9 Cấu hình ứng dụng trong ASP, tiếp theo là NET, tiếp theo là Mục đích Machine, nói thêm Config  eb, nói thêm là Config  Cấu trúc của một tập tin cấu hình  Bảo mật trang Web dùng chứng thực  Web Pages – Web Application Web Page Web Page Web Page Web Page Web Page WEB APPLICATION --------- --------- Ứng dụng Web bao gồm nhiều trang Web, nói thêm là  Thiết lập các thuộc tính cho ứng dụng sẽ tác động lên tất  cả các trang Thiết lập thuộc tính sẽ kiểm soát ứng dụng trong thời gian  thực thi  cấu hình ứng dụng ASP, tiếp theo là NET Tập tin cấu hình Tất cả cấu hình được lưu trong tập tin web, cho biết thêm config, và lưu  trong thư mục gốc của ứng dụng web, nói thêm là config là một tập 
 1. Chương 9 Cấu hình ứng dụng trong  ASP.NET
 2. Mục đích Machine.Config  eb.Config  Cấu trúc của một tập tin cấu hình  Bảo mật trang Web dùng chứng thực 
 3. Web Pages – Web  Application Web Page Web Page Web Page Web Page Web Page WEB APPLICATION --------- --------- Ứng dụng Web bao gồm nhiều trang Web  Thiết lập các thuộc tính cho ứng dụng sẽ tác động lên tất   cả các trang Thiết lập thuộc tính sẽ kiểm soát ứng dụng trong thời gian   thực thi  cấu hình ứng dụng ASP.NET
 4. Tập tin cấu hình Tất cả cấu hình  được lưu trong tập tin web.config, và lưu   trong thư mục gốc của ứng dụng web.config là một tập tin HTML  ASP.NET cung cấp tập tin cấu hình để tùy biến web site   cung cấp sự linh động cho các ứng dụng Web
 5. Đặc trưng của tập tin cấu hình Lưu trữ dạng văn bản  Viết trong XML, quy tắc gán qua tên thẻ và   thuộc tính Không cần khởi động server khi thay đổi tập   tin Các các thư mục khi đè tập tin cấu hình   trước đó Client không thể xem nội dung của nó từ   trình duyệt
 6. Quy tắc đặt tên thẻ Kiểu thẻ Quy tắc Thẻ và thuộc tính Camel­cased Giá trị thuộc tính Pascal­case  :  ngoại  trù  giá  trị  true,  false.
 7. Các kiểu tập tin cấu hình Machine.config  Mô tả cấu hình cho tất cả ứng dụng trên Server Build number  of .net CLR Dựa trên XML  Lưu trữ trong C:\WinNT\Microsoft.NET\Framework\v.1.xxxx\config  Chỉ một tập tin cho một cài đặt ASP.NET trên một máy Web.config  Thiết lập được áp dụng cho từng ứng dụng web trên server  Dựa trên XML lưu trữ trong thư mục ứng dụng Web của Web Server  Một tập tin cho mỗi thư mục của ứng dụng Web
 8. Các kiểu tập tin cấu hình…  One per machine Web  One per application Applications  Override settings of  machine.config
 9. Cấu trúc của tập tin cấu hình Tập tin cấu hình bao hàm tất cả các thẻ bên trong thẻ   configuration, nếu không đúng định dạng, trình biên dịch  sẽ ném ra một biệt lệ Thuộc tính cấu hình của máy được thiết lập giữa các thẻ   này Bên trong các thẻ configuration, thông tin cấu hình được   nhóm thành 2 loại: Mục khai báo trình quản lý mục cấu hình  Vùng thiết lập vùng cấu hình  Mục cấu hình được định nghĩa giữa thẻ    và  Các mục đơn được định nghĩa dùng thẻ .  
 10. Kiểu tập tin Web.config
 11. Khai báo trình quản lý mục cấu hình Định nghĩa một lớp (thường là một lớp dựa   trên .Net) dùng để diễn giải dữ liệu cấu hình Mục cấu hình được đặt trong the     Thông thường mục này được đặt trong tập tin   Machine.Config, và không cần đặt trong mỗi tập  tin Web.Config,  nó sẽ được kế thừa tự động
 12. Vùng thiết lập vùng cấu hình Định nghĩa các thiết lập thật sự cho một số tùy   chọn Chứa trình quản lý các mục mà mã cấu hình   được viết Mỗi trình quản lý mục được nhóm trong   , cung cấp một cấu trúc cho  tập tin cấu hình Có khoảng 30 thiết lập cấu hình khác nhau định   nghĩa trong tập tin Machine.config
 13. Thiết lập cấu hình cho trang Cho phép các nhà phát triển kiểm soát một số hành vi mặc định cho  tất cả các trang ASP.NET trong ứng dụng hay máy Thuộc tính Mô tả Giá trị mặc định Các hồi báo đến client được gởi trực tiếp hay True Buffer đầu tiên được cache trên server rồi gởi enableView Cho phép ViewState True State
 14. Thiết lập ứng dụng Application Được đặt trong thẻ  và .   Cho phép người dùng thiết lập cấu hình ứng dụng chi tiết   Thiết  lập  ứng  dụng  cho  phép  lưu  trữ  và  lấy  thông  tin  theo  cặp  key­  value Nó cũng có thể lưu trữ truy vấn SQL  ... String GetQuery = Configuration.AppSettings (“MySQLQuery”); ...
 15. Thiết lập biên dịch Dùng để chỉ ra các tùy chọn biên dịch cần thiết khi biên dịch các tập tin nguồn   ứng dụng Tham chiếu các thư viện yêu cầu trong suốt quá trình biên dịch có thể được chỉ   ra ở đây Nó cũng có thể chỉ ra ứng dụng đang chạy trong chế độ debug  Thuộc tính Tùy  Mô tả chọn Debug Chỉ ra kiểu biên dịch true debug binaries. false retail binaries. defaultLanguage Danh sách các ngôn ngữ dùng trong  quá trình  biên dịch động các tập tin. Ví dụ: "C#; VB".
 16. Cấu hình thiết lập biên dịch
 17. Thẻ con của thẻ Compilation  sub­tag
 18. Thẻ con của thẻ Compilation  sub­tag
 19. Thẻ con của thẻ Compilation  sub­tag  dùng để chỉ ra trình biên dịch và ngôn ngữ dùng để tạo ứng  dụng
 20. Thiết lập customErrors ASP.NET cung cấp cơ chế linh động để tùy biến các   trang lỗi và điều hướng trình duyệt client khi lỗi xảy ra Trang lỗi có thể được thiết kế để hiển thị hay giải thích   thông tin lỗi thân thiện hơn với người dùng Cú pháp:
668896

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm