of x

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
4 lần xem

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ văn háo thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bản quyền tác giả Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cách thức thực hiện: Nộp đơn và hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cap-giay-chung-nhan-dang-ky-quyen-lien-quan-heqttq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản,Thủ tục hành chính mang đến cho nghiên cứu khoa học.Xin mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thuộc chuyên mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Thủ tục hành chính được chia sẽ bởi thành viên thutuchanhchinh đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Thủ tục hành chính , có tổng cộng 6 page , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có Cấp Giấy chứng nhận, đăng ký quyền liên quan , bộ văn hóa thể thao và du lịch, thủ tục văn hóa, thủ tục du lịch ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ văn háo thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bản quyền tác giả Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cách thức thực hiện: Nộp đơn và hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản, bên cạnh đó Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, cho biết thêm Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bản quyền tác giả Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cách thức thực hiện: Nộp đơn và hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản, ngoài ra quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền, kế tiếp là tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ng
  1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bản quyền tác giả Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cách thức thực hiện: Nộp đơn và hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền 200.000 Thông tư số 1. liên quan đối với cuộc biểu diễn đồng/Giấy 29/2009/TT-BTC n... được định hình trên Bản ghi âm: chứng nhận Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền 300.000 Thông tư số 2. liên quan đối với cuộc biểu diễn đồng/Giấy 29/2009/TT-BTC n... được định hình trên Bản ghi hình: chứng nhận. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền 500.000 liên quan đối với cuộc biểu diễn Thông tư số đồng/Giấy 3. 29/2009/TT-BTC n... được định hình trên Chương trình chứng nhận phát sóng: 200.000 Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền Thông tư số 4. đồng/Giấy liên quan đối với Bản ghi âm: 29/2009/TT-BTC n... chứng nhận.
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 300.000 Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền Thông tư số đồng/Giấy 5. liên quan đối với Bản ghi hình: 29/2009/TT-BTC n... chứng nhận. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền 500.000 Thông tư số 6. liên quan đối với Chương trình đồng/Giấy 29/2009/TT-BTC n... chứng nhận. phát sóng: Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn và hồ sơ đăng ký quyền liên quan 1. tại Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc có thể
  4. Mô tả bước Tên bước nộp đơn tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận đơn đăng ký 2. cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, chuyển Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển cho tổ chức, cá nhân 3. nộp đơn ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục Bản quyền tác giả. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối 4. cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn. H ồ sơ Thành phần hồ sơ
  5. Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan). Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính chủ sở hữu quyền liên 1. quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đ ơn. 2. Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan. 3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó 4. của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung. 5. Các tài liệu quy định tại các điểm 3, 4, 5 trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Số bộ hồ sơ:
  6. Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký quyền liên quan Quyết định số 88/2006/QĐ-BVH... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
278871

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm