Cẩm nang ôn luyện THPT Quốc gia 2016 môn Hóa học

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 13 | FileSize: 4.97 M | File type: PDF
of x

Cẩm nang ôn luyện THPT Quốc gia 2016 môn Hóa học. Cẩm nang ôn luyện THPT Quốc gia 2016 môn Hóa học với bộ 6 môn học chính: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Tài liệu hướng đến trình bày các vấn đề chính về phân tích ma trận đề thi; nhận định xu thế ra đề thi;... Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cam-nang-on-luyen-thpt-quoc-gia-2016-mon-hoa-hoc-jhv9tq.html

Nội dung


4 Cẩm nang ôn luyện môn Hoá học A. MA TRẬN ĐỀ THI MÔN HOÁ HỌC I. Ma trận đề thi: Từ đề thi ĐH môn Hoá 2014 (khối A), đề minh hoạ (MH) và đề thi THPT quốc gia 2015, Hocmai.vn phân tích và đưa ra ma trận đề thi như sau: Chuyên đề 1.Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết 2. P/ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng HH 3.Sự điện li 4.Phi kim 5.Đại cương về kim loại 6.Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất 7.Bài tập Fe, Cu và tổng hợp nội dung hoá vô cơ THPT Loại câu hỏi Năm Lý Bài thuyết tập 2014 2 MH 2015 2 2015 1 2014 3 MH 2015 1 2015 2 2014 1 2 MH 2015 1 2015 1 2014 1 2 MH 2015 4 2015 1 3 2014 1 1 MH 2015 2 2 2015 2 1 2014 1 3 MH 2015 3 2 2015 1 2 2014 4 7 MH 2015 4 5 2015 7 6 Mức độ câu hỏi Dễ Trung Khó Nhớ 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 6 3 4 5 4 3 6 4 6 Cấp độ nhận thức Vận Vận dụng dụng cao 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 5 2 3 3 3 4 3 Tổng 1-2 1-3 1-3 3-4 2-4 3-5 9-13 0936-58-58-12 | www.hocmai.vn | hotro@hocmai.vn 5 Cẩm nang ôn luyện môn Hoá học 8.Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon 9.Ancol, phenol 10.Anđehit, xeton, axit cacbonxylic 11. Este, lipit 12. Amin, amino axit, protein 13. Cacbonhidrat 14. Polime, vật liệu polime 15. Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ THPT Tổng số câu hỏi 2014 2 2 MH 2015 1 1 2 2015 2 1 2 2014 2 2 MH 2015 2 1 2 2015 2 1 2014 2 4 2 3 MH 2015 1 1 2015 2 2 2014 2 2 MH 2015 2 1 1 2015 1 1 2 2014 2 2 1 2 MH 2015 2 2 1 1 2015 1 4 1 3 2014 1 1 MH 2015 1 1 1 2015 1 1 2014 1 1 MH 2015 1 1 2015 1 1 2014 4 1 2 MH 2015 5 3 3 2 2015 4 3 2 2 2014 25 25 20 21 Đ.mẫu 32 18 16 18 2015 27 23 26 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 3 2 3 4 3 9 15 10 19 6 16 9 17 16 8 12 21 5 14 10 2-3 2-3 1-6 2-3 4-5 1 1 4-8 50 50 50 0936-58-58-12 | www.hocmai.vn | hotro@hocmai.vn ... - tailieumienphi.vn 1031957

Tài liệu liên quan


Xem thêm