Cách xếp rồng Châu Âu bằng giấy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 40 | Page: 2 | FileSize: 0.01 M | File type: PDF
of x

Cách xếp rồng Châu Âu bằng giấy. Tham khảo tài liệu 'cách xếp rồng châu âu bằng giấy', văn hoá - nghệ thuật, khéo tay hay làm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cach-xep-rong-chau-au-bang-giay-g0i1tq.html

Nội dung


Dragon (c) 1993 K. Weidner 1/5 1. Blintz-fold, the colored side is inside. 4. Petal-fold the small flap 2. Turn the paper over 5. Preliminary fold, just like a bird base. 3. Fold a small rabbit ear. 6. Reverse-fold the corners. 7. Pull out the loose paper while folding up the tip. Repeat behind. 8. Fold rabbit ears, repeat behind. 9. Fold two flaps to the left, repeat behind. 10. Crimp-fold. 11. Sink the center, narrow the tail, inside reverse fold the head. 12. Fold up both wings, reverse fold the jaw. 13. Double-rabbit-ear all four legs. 14. Reverse-fold the legs 15. Shape the wings and tail. and sink the corners. ... - tailieumienphi.vn 642542