Cách xếp rồng 2 đầu bằng giấy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 38 | Page: 10 | FileSize: 0.08 M | File type: PDF
of x

Cách xếp rồng 2 đầu bằng giấy. Tham khảo tài liệu 'cách xếp rồng 2 đầu bằng giấy', văn hoá - nghệ thuật, khéo tay hay làm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cach-xep-rong-2-dau-bang-giay-h0i1tq.html

Nội dung


Autor: Dificultad: Proporción: J. Aníbal Voyer h = ¿? a Dragón de 3 cabezas 1 2 3 4 7 5 Repetir en las 6 otrs 3 esquinas 8 9 10 11 Repetir en los otros 3 lados 13 14 16 17 19 20 12 15 18 Hay que hacer estos pasos simultaneos en las 4 esquinas 21 22 Cola Cabeza Cabeza Cabeza 25 23 Plegado de las cabezas 24 45º 26 27 28 Plegado de la cola 31 34 Repetir en las cabezas 29 32 35 Solo se pliega en la cola 30 33 Hay que plegar a lo largo de todo el lado (se hace igual con las cabezas) Con esto hemos terminado, por el momento, con las cabezas y la cola. En los proximos pasos no las dibujare para facilitar los dibujos. 36 Cola Cabeza 37 Las cabezas hacen que no se pueda doblar hasta la punta debe quedar como en el paso 39 Cabeza Cabeza 38 Cabeza vista 39 40 desde dentro 42 Desplegar hasta el paso 37 41 ... - tailieumienphi.vn 642543