Cách xếp nhà cao tầng 3D bằng giấy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 3 | FileSize: 0.25 M | File type: PDF
of x

Cách xếp nhà cao tầng 3D bằng giấy. Tham khảo tài liệu 'cách xếp nhà cao tầng 3d bằng giấy', văn hoá - nghệ thuật, khéo tay hay làm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cach-xep-nha-cao-tang-3d-bang-giay-k0i1tq.html

Nội dung


Eiffel tower 1 2 Crease into thirds 3 Crease into 3rds again to make 9ths 4 Crease into 3rds once more to make 27ths Form a small box in the centre of the paper 5 Repeat the procedure in step 4 to make the box taller 6 Repeat step 5 again to make the box 3 segments tall © Robin Glynn - July 1998 Eiffel tower 7 Make sharp mountain creases bisecting the first flat segment at the base of the tower 8 Make another step starting half a segment from the tall stack 9 10 Make the step 2 segments tall Add another step 11 12 Make this step 2 segments tall Make another 2 segment step as in steps 10 & 11 © Robin Glynn - July 1998 Eiffel tower 13 14 Fold the last step 15 Mountain fold a curved arch while `fanning` the layers inside the model 16 Repeat step 14 on the View fron underside showing `fan` other 3 sides 17 Make the top slightly pointed © Robin Glynn - July 1998 ... - tailieumienphi.vn 642546