Cách xếp người ngoài hành tinh bằng giấy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 9 | FileSize: 0.42 M | File type: PDF
of x

Cách xếp người ngoài hành tinh bằng giấy. Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn cách xếp theo các hình thú, vật dụng, hoa, ... bằng giấy. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cach-xep-nguoi-ngoai-hanh-tinh-bang-giay-d0i1tq.html

Nội dung


Alien Fernando Gilgado 1 3 2 6 4 5 7 8 9 10 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIA APTDO. DE CORREOS 13.156 - 28080 MADRID CORREO ELECTRÓNICO:aepinet@publinet.com 11 12 Repetir detras pasos 8 a 10 13 Desplegar Repetir pasos 8 a 12 14 15 18 16 17 19 20 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIA APTDO. DE CORREOS 13.156 - 28080 MADRID CORREO ELECTRÓNICO:aepinet@publinet.com 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 Repetir 26-28 en este lado 31 32 33 Repetir 26-29 en este lado ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIA APTDO. DE CORREOS 13.156 - 28080 MADRID CORREO ELECTRÓNICO:aepinet@publinet.com 34 35 36 36 37 Repetir 32-35 en este lado 38 39 40 Quedan la dos 41 42 solapas mirando hacia la derecha 45 43 44 Quedan la dos solapas mirando hacia el mismo lado ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIA APTDO. DE CORREOS 13.156 - 28080 MADRID CORREO ELECTRÓNICO:aepinet@publinet.com 46 47 48 180º Esta punta será la cabeza 49 50 51 53 52 54 55 1/2 Repetir 47-53 en este lado ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIA APTDO. DE CORREOS 13.156 - 28080 MADRID CORREO ELECTRÓNICO:aepinet@publinet.com ... - tailieumienphi.vn 642539