Cách xếp gấu bông bằng giấy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 7 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
of x

Cách xếp gấu bông bằng giấy. Tài liệu tham khảo tiếng anh hướng dẫn cách xếp theo các hình thú, vật dụng, hoa, ... bằng giấy theo phong cách origami. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cach-xep-gau-bong-bang-giay-l0i1tq.html

Nội dung


Fluffy by Marc Kirschenbaum (NY) ©1994 Complex An 18" square makes a model 6" high 1.With darker side up, form 2.Swing back. 3.Valley up. rabbit ears on both sides. 3-5 4.Valley down. 7.Asymmetrical squash. 5.Unfold. 8.Squash. 6.Repeat steps 3-5 in mirror image. 9.Pull out single layer to make symetrical. 10.Squash. 13.Form valley fold, allowing squash to form at bottom. 16.Turn over. 19.Collapse into rabbit-ear formation. 11.Valley up. 14.Pull one layer through. 17.Swing down. 20.Squash. 12.Precrease. 15.Valley folds. 18.Open out top. 21.Sink halfway. 22.Swing over. 25.Sink triangularly. 28.Precrease flap halfway. 23.Petal up. 26.Swing down. 29.Valley along precrease. 24.Swing up. ... - tailieumienphi.vn 642547