Cách xếp cá 3 đuôi bằng giấy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.09 M | File type: PDF
of x

Cách xếp cá 3 đuôi bằng giấy. Tham khảo tài liệu 'cách xếp cá 3 đuôi bằng giấy', văn hoá - nghệ thuật, khéo tay hay làm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cach-xep-ca-3-duoi-bang-giay-m0i1tq.html

Nội dung


Ranchu (Ornamental Goldfish) c Ronald Koh - 1994 1. A 12 to 15 cm square of paper will do nicely. Fold in half and unfold. 4. 2. Fold and unfold vertically, creasing the centre only. 5. 3. Fold to the mark made in step 2 and unfold, creasing in the centre only. 6. ... then fold down again. 7. Fold and unfold again as shown. This marks an eighth of the height. 8. Bring the bottom edge of the paper to the crease made in step 4 ... 9. Fold and unfold each corner, creasing well. 10. Inside reverse fold along creases made in step 7. Turn paper over. Fold down ... 11. ... and again on the right. 12. Turn over again 13. Fold the diagonal edges of the paper to the line in the middle, crease firmly, and unfold. 14. Bring down this layer ... 15. ... like this, then rabbit,s ear both sides along creases made previously. 16. Turn over. 17. Open out this layer to the right. 18. Lift out the hidden paper at the top, then open out the layer on the left. 19. Fold up the lower portion of the assembly as shown. 20. 21. 22. Valley fold ... 23. ... then crimp fold each side. 24. 1/4 Fold assembly in half while lifting out the layer at the top and a triangle at the bottom ... 25. ... like this ... ... and this. Rotate the model Fold the first two flaps to the right, and crease firmly. 26. Now valley fold ... 29. ... then fold in the left corner along creases made in Step 26. 32. ... like this. Repeat Steps 25 to 31 on the other side. 35. Bring up the top layer again ... 27. ... then unfold Steps 25 and 26. 30. ... - tailieumienphi.vn 642548