Các chiêu thức giải toán độc đáo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 3 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Các chiêu thức giải toán độc đáo. Để giải tốt các bài toán bằng việc áp dụng phương pháp ion, điều đầu tiên các bạn phải nắm chắc phương trình phản ứng dưới dạng phân tử từ đó suy ra phương trình ion. Đôi khi có một số bài tập không thể giải theo các phương trình phân tử được mà phải giải dựa theo phương trình ion. Việc giải bài toán hoá học bằng cách áp dụng phương pháp ion giúp chúng ta hiểu kĩ hơn về bản chất của các phương trình hoá học..... Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cac-chieu-thuc-giai-toan-doc-dao-64potq.html

Nội dung


  1. Các chiêu thức giải toán độc đáo Tuyêt chiêu số 11 (Phương Phap Đường cheo) ̣ ́ ́ Thứ hai, 01 Tháng 6 2009 06:54 Thầy Trung Hi ếu I. PHƯƠNG PHAP GIAI ́ ̉ 1. Nôi dung phương phap: Trôn lân 2 dung dich ̣ ́ ̣ ̃ ̣ Khôi lượng ́ Thể tich ́ Nông độ ̀ ̣ (C% hoăc CM) ̣ Dung dich 1 m1 V1 C1 ̣ Dung dich 2 m2 V2 C2 ̣ Dung dich m = m1+m2 V = V1+V2 C Cân pha chế ̀ Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 02 Tháng 7 2009 02:14 ) Đọc thêm... Tuyêt chiêu số 10 (sử dung công thức kinh nghiêm) ̣ ̣ ̣ Thứ năm, 28 Tháng 5 2009 10:06 Thầy Trung Hiếu PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÔNG THỨC KINH NGHIỆM
  2. I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1. Nội dung phương pháp * Xét bài toán tổng quát quen thuộc: + O2 +HNO3(H2SO4 đặc, nóng) m gam m1gam (n: max) Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 01 Tháng 6 2009 16:34 ) Đọc thêm... Tuyệt chiêu số 9 (áp dụng phương trình ion - electron) Thứ ba, 26 Tháng 5 2009 17:19 Thầy Trung Hiếu Để giải tốt các bài toán bằng việc áp dụng phương pháp ion, đi ều đ ầu tiên các b ạn phải nắm chắc phương trình phản ứng dưới dạng phân tử t ừ đó suy ra ph ương trình ion. Đôi khi có một số bài tập không thể giải theo các phương trình phân t ử đ ược mà phải giải dựa theo phương trình ion. Việc giải bài toán hoá h ọc b ằng cách áp d ụng phương pháp ion giúp chúng ta hiểu kĩ hơn về bản chất của các ph ương trình hoá h ọc. Từ một phương trình ion có thể đúng với rất nhiều phương trình phân t ử. Ví d ụ ph ản ứng giữa hỗn hợp dung dịch axit với dung dịch bazơ đ ều có chung m ột ph ương trình ion là: H+ + OH- → H2O hoặc phản ứng của Cu kim loại với hỗn hợp dung dịch HNO 3 và dung dịch H2SO4 là: 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O ... Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 02 Tháng 7 2009 02:19 ) Đọc thêm... Tuyêt chiêu số 8 (bao toan điên tich) ̣ ̉ ̀ ̣́
  3. Thứ sáu, 22 Tháng 5 2009 03:52 Thầy Trung Hiếu ̉ ̀ ̣ ́ Bao Toan Điên Tich I. Cơ Sở Cua Phương Phap ̉ ́ • 1. Cơ sở: Nguyên tử, phân tử, dung dich luôn trung hoa vê ̀ điên ̣ ̀ ̣ • - Trong nguyên tử: số proton = số electron ̣ - Trong dung dich: Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 22 Tháng 5 2009 04:07 ) Đọc thêm... Tuyệt chiêu số 7 Thứ ba, 19 Tháng 5 2009 18:00 Thầy Trung Hiếu KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI MUỐI I. PHƯƠNG PHÁP Dạng I: Một kim loại đẩy một ion kim loại khác. Điều kiện để kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi dung dịch muối của Y: - X phải đứng trước Y trong dãy điện hóa. Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 02 Tháng 7 2009 02:21 ) Đọc thêm...
45256

Tài liệu liên quan


Xem thêm