Britannica Discovery Library: Sounds

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 43 | Page: 20 | FileSize: 1.51 M | File type: PDF
of x

Britannica Discovery Library: Sounds. Tham khảo sách 'britannica discovery library: sounds', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/britannica-discovery-library-sounds-d5z1tq.html

Nội dung


About the pagination of this eBook Due to the unique page numbering scheme of this book, the electronic pagination of the eBook does not match the pagination of the printed version. To navigate the text, please use the electronic Table of Contents that appears alongside the eBook or the Search function. For citation purposes, use the page numbers that appear in the text. B R I TA N N I C A L I B R A R Y 8 O In this book, you will: discover interesting things about sounds. learn new words. answer fun questions. play a search game. find more sounds activities at the back of the book. CHICAGO LONDON NEW DELHI PARIS SEOUL SYDNEY TAIPEI TOKYO The world we live in is filled with so many sounds. 2 3 What was the first sound you heard this morning? , ! w Was it your kitty cat crying to be fed? Was it someone calling you a sleepyhead? Maybe you heard wind in the trees so tall. Or did you hear footsteps coming down the hall? 4 5 ... - tailieumienphi.vn 664751