Britannica Discovery Library: How Long or How Wide

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 36 | FileSize: 4.99 M | File type: PDF
of x

Britannica Discovery Library: How Long or How Wide. Tham khảo sách 'britannica discovery library: how long or how wide', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/britannica-discovery-library-how-long-or-how-wide-o4z1tq.html

Nội dung


In this humorous look at length, Brian P. Cleary and Brian Gable introduce essential units—from millimeters to yards. The comical cats of the wildly popular Words Are CA egorical™ series show how to measure length, width, and height. Peppy rhyme, goofy illustrations, and kid-friendly examples make short work of this tall topic. Ages 5-8 Reinforced binding A short note about length: People in the United States and Canada have two systems to measure length. One is called the English system, or the U.S. customary system. It uses inches, feet, and yards. The other system is called the metric system, or International System of Units. It uses millimeters, centimeters, decimeters, and meters. People in many countries use only the metric system. j MILLBROOK PRESS / MINNEAPOLIS ... - tailieumienphi.vn 664726