Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 - Phần 2: Pháp luật về chủ thể kinh doanh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 100 | FileSize: 38.85 M | File type: PDF
of x

Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 - Phần 2: Pháp luật về chủ thể kinh doanh. Luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bo-luat-dan-su-viet-nam-2005-phan-2-phap-luat-ve-chu-the-kinh-doanh-3qo3tq.html

Nội dung


743293

Tài liệu liên quan


Xem thêm