of x

BIOFUELS - Biotechnology, Chemistry, and Sustainable Development

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 2 | Page: 426 | FileSize: 11.57 M | File type: PDF
2 lần xem

BIOFUELS - Biotechnology, Chemistry, and Sustainable Development. When will the oil run out? Various estimates put this anywhere from 20 years from now to more than a century in the future. The shortfall in energy might eventually be made up by developments in nuclear fusion, fuel cells, and solar technologies, but what can substitute for gasoline and diesel in all the internal combustion enginepowered vehicles that will continue to be built worldwide until then? And what will stand in for petrochemicals as sources of building blocks for the extensive range of “synthetics” that became indispensable during the twentieth century?.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/biofuels-biotechnologya-chemistrya-and-sustainable-development-g551tq.html

Nội dung


672530