of x

Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tác

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 1 | FileSize: 0.31 M | File type: DOC
10 lần xem

Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tác. Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tác nhằm giúp bạn nắm được một số nội dung trong soạn thảo một mẫu văn bản sao cho đầy đủ và hợp lý, mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bieu-mau-don-xin-xac-nhan-cong-tac-4q68tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ tới mọi người tài liệu Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tácTài liệu Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tác thuộc chuyên mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi don-tu tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 1 trang , thuộc file DOC, cùng chuyên mục Biểu mẫu Đơn xin xác nhận, Đơn xin xác nhận công tác, Đơn xin xác nhận, Xác nhận công tác, Cách viết đơn xác nhận, Đơn xác nhận : Biểu mẫu Đơn xin công nhận công tác nhằm giúp bạn nắm được một số nội dung trong biên soạn thảo một mẫu văn bản sao cho đầy đủ và thông minh, mời những bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung yếu tố, ngoài ra QTNS­BM1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­ oOo ­­­­­­­­­ , cho biết thêm , ngày tháng năm 201… ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC Họ tên (ghi chữ in hoa): , nói thêm là Địa chỉ thường trú: , bên cạnh đó Địa chỉ tạm thời trú: , thêm nữa Số CMND:, tiếp theo là Ngày cấp:
QTNS­BM1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­ oOo ­­­­­­­­­ ......., ngày tháng năm 201… ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC Họ tên (ghi chữ in hoa): .................................................................................................. Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................... Địa chỉ tạm trú: ............................................................................................................... Số CMND:.......................... Ngày cấp:..........................Nơi cấp:……………………. Số điện thoại nhà:...........................................Số ĐTDĐ: .............................................. Hiện đang làm việc tại:................................................................................................... Chức danh/chức vụ:......................................................................................................... Địa chỉ cơ quan: .............................................................................................................. Điện thoại liên lạc: ......................................................................................................... Ngày vào làm việc:.......................................................................................................... ................................................................................................................................................. Lý do xác nhận công tác:................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI (Ký và ghi rõ họ tên) ... - slideshare.vn 999902

Sponsor Documents