Bí kíp tự học IELTS từ con số 0 lên 8.0 năm 2015

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bí kíp tự học IELTS từ con số 0 lên 8.0 năm 2015. Bí kíp tự học IELTS từ con số 0 lên 8.0 năm 2015 với mục đích giúp các bạn tự học IELTS có một phương pháp tự học hiệu quả cao mà áp dụng lại đơn giản, dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bi-kip-tu-hoc-ielts-tu-con-so-0-len-8-0-nam-2015-virbuq.html

Nội dung


BÍ KÍP TỰ HỌC IELTS
TỪ CON SỐ 0 LÊN 8.0 - 2015
BY NGOC BACH

Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 1

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................... 3
PHẦN 1: TỰ HỌC IELTS TỪ CON SỐ 0 LÊN 4.5~5.0 ......................................................................... 4
I. TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH .......................................................................................... 4
II. PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC.................................................................................................................. 5
PHẦN 2: TỰ HỌC IELTS TỪ 5.0~5.5 LÊN 8.0 ...................................................................................... 8
I. LISTENING ......................................................................................................................................... 8
1. PHƢƠNG PHÁP LUYỆN ĐỂ LÊN TRÌNH NGHE TIẾNG ANH NÓI CHUNG ......................... 8
2. ADVICE AND TECHNIQUES FOR IELTS LISTENING ........................................................... 10
3. LUYỆN ĐỀ .................................................................................................................................... 11
II. READING ......................................................................................................................................... 12
1. PHƢƠNG PHÁP LUYỆN ĐỂ LÊN TRÌNH ĐỌC TIẾNG ANH NÓI CHUNG .......................... 12
2. ADVICE AND TECHNIQUES FOR IELTS READING.............................................................. 15
3. LUYỆN ĐỀ .................................................................................................................................... 17
III. SPEAKING ...................................................................................................................................... 18
IV.WRITING ......................................................................................................................................... 20
1. ÔN LẠI NGỮ PHÁP CƠ BẢN ..................................................................................................... 20
2. LUYỆN IELTS WRITING ............................................................................................................ 20
V. CÁC LỖI SAI NGỮ PHÁP THƯỜNG GẶP KHI THI IELTS ....................................................... 23
LỜI KẾT .................................................................................................................................................... 30

Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 2

GIỚI THIỆU
Xin chào các bạn, mình là Ngọc Bách. Có thể các bạn đã biết đến note “Phƣơng pháp tự học IELTS từ 5.5
lên 8.0 trong 6 tháng” của mình viết hơn 1 năm trƣớc. (Bạn nào chƣa đọc có thể xem tại đây:

http://scholarshipplanet.info/vi/bi-kip-tu-hoc-ielts-tu-5-5-len-8-0-trong-6-thang-by-ngoc-bach/)

Sau hơn 1 năm, đã có nhiều tài liệu mới hay hơn xuất bản (hoặc đã có bản mềm), bản thân mình trong quá
trình dạy học cũng đã đúc kết đƣợc nhiều phƣơng pháp mới (đã đƣợc chứng minh bằng kêt quả của học
sinh mình dạy), mình thấy cần thiết phải viết một note mới cập nhật và bổ sung chi tiết lại note “Phƣơng
pháp tự học IELTS từ 5.5 lên 8.0 trong 6 tháng”. Mục đích không gì khác là giúp các bạn tự học IELTS
có một phƣơng pháp tự học hiệu quả cao mà áp dụng lại đơn giản, dễ dàng.

Thay vì các kinh nghiệm chung chung, ebook này mình viết rất cụ thể, chủ yếu phân tích sâu vào các mẹo
với phƣơng pháp luyện thi IELTS 4 kỹ năng.

Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho tất cả các bạn đang ôn thi IELTS, đặc biệt là các bạn khối A,
các bạn có trình độ tiếng Anh chƣa tốt.

Cám ơn các bạn rất nhiều !
-Ngọc Bách-

Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 3

PHẦN 1: TỰ HỌC IELTS TỪ CON SỐ 0 LÊN 4.5~5.0
I. TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
Để biết trình độ tiếng Anh của bạn đang ở đâu, bạn có thể làm giúp mình 2 bài test sau:
Check Your English Grammar Level (kiểm tra trình độ ngữ pháp)
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10713&Itemid=473
Check your English level online for free (kiểm tra khả năng nghe đọc)
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11400&Itemid=517
- Dưới 50 điểm-> Trình độ tiếng Anh của bạn chƣa tốt, bạn nên đi học nếu muốn trình lên nhanh hơn
(hoặc tự học theo phƣơng pháp ở dƣới). Nên đi học 2 lớp sau:
+ Một khóa ngữ pháp cơ bản
+ Một khóa ngữ âm cơ bản (dạy cách phát âm, tra từ điển, đọc phiên âm…)
Bạn chỉ cần học trung tâm đại trà thôi, không phải ra chỗ trung tâm đắt đỏ quá làm gì. Nên học ngƣời Việt
(tất nhiên là bạn tin tƣởng đƣợc) sẽ tiết kiệm và hiệu quả hơn
- Trên 50 điểm->Trình độ tiếng Anh ở mức Intermediate Level, bạn có thể bắt đầu học IELTS luôn đƣợc
rồi.

Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 4

II. PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC
Ở trình độ này, mình gợi ý các bạn nên tập trung ôn ngữ pháp cơ bản, luyện phát âm, đọc truyện tiếng
Anh để cải thiện trình độ tiếng Anh nói chung trƣớc đã.
+ NGỮ PHÁP:
3 quyển sách ngữ pháp cực hay mình giới thiệu cho các bạn:
1) English Grammar in Use (4th edition)
Link download:
https://www.mediafire.com/?asc54122hbtme6c
pass: ngocbach
2) A practical english grammar (4th edition)
Link download:
https://www.mediafire.com/?ll4lyo98uzku0jt
pass: ngocbach
3) IELTS Language Practice
Link download:

http://www.mediafire.com/download/5o29iyxkyvnb696/vince_michael_french_amanda_ielts_la
nguage_practice.zip
Lưu ý: Chọn 1 trong 3 để ôn thôi. Đừng học cả 3 quyền. Mệt mỏi mà cũng không cần thiết.
Cách học:
Các bạn chỉ xem lại các lý thuyết cơ bản (ví dụ: hiện tại đơn, quá khƣ đơn, mệnh đề quan hệ, câu điều
kiện 1,2,3...) . Đừng mất thời gian học cấu trúc ngữ pháp quá khó làm gì. Thi IELTS không cần và về sau
áp dụng trong thực tế cuộc sống cũng ít khi bạn dùng. Khi đã nắm đƣợc ngữ pháp cơ bản, bao giờ không
sure một vấn đề gì về ngữ pháp, bạn chỉ cần "google.com" là đủ (không cần thêm bất cứ sách ngữ pháp
nào khác). Ví dụ: một số bạn thắc mắc cấu trúc ngữ pháp của câu này
"There are some basic preconditions to achieving happiness."
-> google cụm "preconditions to achieving", tiếp google cụm "preconditions to being" và "preconditions
to doing". Kết quả trả về sẽ cho bạn thây cách viết "preconditions to +ing" thƣờng đƣợc sử dụng.

Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 5

1120133

Tài liệu liên quan


Xem thêm