Bạo lực gia đình với vấn đề bảo vệ nhân phẩm và quyền con người

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bạo lực gia đình với vấn đề bảo vệ nhân phẩm và quyền con người. Bài viết trình bày về tình hình bạo lực gia đình hiện nay, bạo lực gia đình - hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm con người, bạo lực gia đình dưới góc độ bảo vệ quyền con người và một số khuyến nghị về giải pháp khắc phục thực trạng bạo lực gia đình hiện nay.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-luc-gia-dinh-voi-van-de-bao-ve-nhan-pham-va-quyen-con-nguoi-z9bbuq.html

Nội dung


1100373

Tài liệu liên quan


Xem thêm