Báo cáo Tóm tắt chính sách Thành phố an tòan cho phụ nữ và trẻ em gái - Nơi giấc mơ trở thành sự thật

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Báo cáo Tóm tắt chính sách Thành phố an tòan cho phụ nữ và trẻ em gái - Nơi giấc mơ trở thành sự thật. Báo cáo Tóm tắt chính sách Thành phố an tòan cho phụ nữ và trẻ em gái - Nơi giấc mơ trở thành sự thật trình bày và phân tích về những rủi ro tiềm tàng đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công cộng tại các vùng đô thị, những hình thức quấy rối tình dục với trẻ em gái và phụ nữ nơi công cộng, những nguy cơ, tiềm tàng hình thức, địa điểm quấy rối tình dục. Từ đó nhận thấy sự cấp thiết của việc xây dựng một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-tom-tat-chinh-sach-thanh-pho-an-toan-cho-phu-nu-va-tre-em-gai-noi-giac-m-l6bbuq.html

Nội dung


Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam Văn phòng Quốc gia Phòng A201, Tòa nhà HEAC 14 - 16 Hàm Long, Hà Nội, Việt Nam ĐT: +84 4 39439866 Fax: +84 4 39439872 Email: mail.aav@actionaid.org Website: www.actionaid.org/vi/vietnam Safe Cities For Women Safe Cities For Women Safe Cities For Women Monrovia Safe Cities For Women Monrovia Safe Cities For Women Monrovia Safe Cities For Women Monrovia 2. Colour Palette #A84A96 #FFD617 #45B9B9 u Nu O PH CH Á Gự tIh:ật e EM TR VÀgiấc mơ thành s i Nơ TÓM TẮT CHÍNH SÁCH ới Gi ệu hi t

1100251

Tài liệu liên quan


Xem thêm