Báo cáo Thực trạng đào tạo tham vấn tại các cơ sở cung ứng dịch vụ trợ giúp tâm lý

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 7 | FileSize: 0.29 M | File type: PDF
of x

Báo cáo Thực trạng đào tạo tham vấn tại các cơ sở cung ứng dịch vụ trợ giúp tâm lý. Thực trạng đào tạo tham vấn tại các cơ sở cung ứng dịch vụ trợ giúp tâm lý Tóm tắt Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả trình bày về nhu cầu và các hình thức nâng cao chuyên môn của các cơ sở cung ứng dịch vụ trợ giúp tâm lý ở Hà nội, cũng như xem xét hiệu quả và những tồn đọng của các hoạt động nâng cao chuyên môn này. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-thuc-trang-dao-tao-tham-van-tai-cac-co-so-cung-ung-dich-vu-tro-giup-tam--orn6tq.html

Nội dung


    881986

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm