Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 20 | Page: 103 | FileSize: 0.82 M | File type: DOC
of x

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn được thực hiện nhằm tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác “Kế toán vốn bằng tiền” tại công ty.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-ke-toan-von-bang-tien-va-cac-khoan-thanh-toan-tai-co-gb49tq.html

Nội dung


Trường CĐ KT Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là phần nghiên cứu và thể hiện báo cáo tốt ngiệp của riêng em, không sao chép ở bất cứ bài báo cáo nào khác. Nếu sai em xin chịu mọi trách nhiệm và kỷ luật của nhà trường đề ra. Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Lệ GVHD: Th.s Nguyễn Quỳnh Trâm 1 SVTH: Phạm Thị Lệ Trường CĐ KT Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập tốt nghiệp BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT XD & TM: Xây dựng và thương mại HĐKT: Hợp dồng kinh tế TGNH: Tiền gửi ngân hàng SXKD: Sản xuất kinh doanh NHNNVN: Ngân hàng nhà nước Việt Nam BCTC: Báo cáo tài chính DN: Doanh Nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Quỳnh Trâm 2 SVTH: Phạm Thị Lệ Trường CĐ KT Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.............................................................................................1 BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT............................................................................2 LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................5 CHƯƠNG 1 .....................................................................................................8 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY .........................................................................8 TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN....................................................................8 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: ............................8 1.1.3. Đặc điểm về vốn kinhh doanh và tình hình lao động.................10 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Công Nghệ Việt Hàn..............................................................................................................12 1.2.1. Phòng tổ chức hành chính............................................................13 1.2.5. Phòng Kinh doanh và Phòng Quản lý dự án ..............................16 1.2.6. Đội lắp ráp....................................................................................16 1.2.7. Các đội xây lắp và đội điện nước...............................................16 1.3. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Công Nghệ Việt Hàn...17 1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Công Nghệ Việt Hàn..........................................................................................................17 * Chức năng, nhiệm vụ của kế toán như sau:...................................18 1.3.1.1. Kế toán trưởng:.....................................................................18 1.3.1.2. Kế toán chuyên quản:............................................................19 1.3.1.3.Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ:.............................................19 1.2.1.4.Kế toán tiền mặt:...................................................................20 1.3.1.5. Kế toán tiền gửi ngân hàng...................................................20 1.3.1.6. Thủ quỹ..................................................................................20 1.3.2. Hình thức sổ kế toán của doanh nghiệp......................................21 CHƯƠNG 2....................................................................................................24 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI .....................................................................................................24 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN ..............................................24 2.1. Kế toán vốn bằng tiền........................................................................24 2.1.1.Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền...........................................24 GVHD: Th.s Nguyễn Quỳnh Trâm 3 SVTH: Phạm Thị Lệ Trường CĐ KT Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1.1.2. Kế toán vốn bằng tiền.........................................................25 2.1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng ..................................................41 NGÂN HÀNG BÊN BÁN......................................................................44 Kế toán................................................................................................45 NGÂN HÀNG BÊN BÁN THANH TOÁN...........................................45 2.1.1.3 Công tác kế toán tạm ứng tại công ty TNHH Công Nghệ Việt Hàn..............................................................................................53 2.1.1.4. Công tác kế toán theo dõi thanh toán với người mua tại công ty Công Nghệ Việt Hàn......................................................................61 2.1.1.6. Công tác kế toán tiền vay tại công ty TNHH Công Nghệ Việt Hàn..............................................................................................75 CHƯƠNG 3....................................................................................................80 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.................................80 CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN..........................................................................................80 3.1. Đánh giá thực trạng về công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty TNHH Công Nghệ Việt Hàn......................................................................81 3.1.1. Ưu điểm........................................................................................81 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty TNHH Công Nghệ Việt Hàn...........83 KẾT LUẬN.....................................................................................................85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................87 GVHD: Th.s Nguyễn Quỳnh Trâm 4 SVTH: Phạm Thị Lệ Trường CĐ KT Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU 1­ Sự cần thiết của chuyên đề Của cải xã hội hiện nay được tạo ra chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ có sản xuất kinh doanh tốt thì mới tạo ra được một tiềm lực kinh tế mạnh. Nền kinh tế Việt Nam phát triển ngày càng nhanh, đạt được nhiều thành tựu đáng kể, trong đó không thể không kể tới những đóng góp to lớn của tầng lớp các Doanh nhân, những người làm chủ nền sản xuất.Cho dù trong sản xuất Nông nghiệp hay Công nghiệp thì yếu tố vốn luôn là yếu tố đầu tiên quan trọng tác động cơ bản tới sự thành công của một Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn người ta có rất nhiều phương pháp, không phải bất cứ một doanh nghiệp nào có nhiều vốn cũng đều tạo ra lợi nhuận cao, điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố : chi phí, lãi vay, các chính sách quản trị đồng vốn……đặc biệt là quá trình luân chuyển vốn, quá trình này càng nhanh chứng tỏ khả năng sinh lời càng lớn. Nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển nhanh theo hướng hiện đại hóa với tốc độ tăng trưởng mạnh như vũ bão .Vì vậy nền kinh tế nước ta phải đổi mới không ngừng, gia tăng mức sinh lời của đồng vốn để thích ứng kịp thời với tốc độ đó.Từ đó hòa nhập với nền kinh tế thế giới làm giàu cho xã hội, cho đất nước.Nhưng như thế không có nghĩa là những GVHD: Th.s Nguyễn Quỳnh Trâm 5 SVTH: Phạm Thị Lệ ... - tailieumienphi.vn 1043402

Tài liệu liên quan


Xem thêm