Báo cáo: Khảo sát qui trình công nghệ sản xuất Há Cảo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Báo cáo: Khảo sát qui trình công nghệ sản xuất Há Cảo. Báo cáo Khảo sát qui trình công nghệ sản xuất Há Cảo có kết cấu nội dung gồm 5 chương, giới thiệu đến các bạn những nội dung như: Tổng quan về công ty Vissan, nguyên liệu, qui trình kỹ thuật sản xuất chế biến há cảo tại công ty vissan, các dụng cụ và máy móc dùng trong chế biến, tiêu chuẩn chất lượng há cảo,..... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-khao-sat-qui-trinh-cong-nghe-san-xuat-ha-cao-oxvbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

BÁO CÁO THỰC TẬP
ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT HÁ CẢO TẠI
CÔNG TY VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN)

SVTT: Nguyễn Phạm Hà Giang
Nguyễn Thanh Tuyết Trinh
Lê Thị Văn
Lớp:

DH07DD

Khoa: Công nghệ thực phẩm

Tháng 08/2010

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP
Chuyên ngành: công nghệ thực phẩm
Họ tên SVTT: Nguyễn Phạm Hà Giang
Nguyễn Thanh Tuyết Trinh
Lê Thị Văn
Tên ĐVTT: công ty Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan)
Địa chỉ: 420 – Nơ Trang Long – Phường 13 – Bình Thạnh – TP.HCM
Thời gian thực tập: 2 tuần
Đề tài thực tập: Khảo sát qui trình công nghệ sản xuất Há Cảo.
Tổng quan bài báo cáo thực tập:
I.

Mở đầu:

Lời cảm ơn, nhận xét của đơn vị thực tập, nhận xét của giao viên.
II.

Giới thiệu về đơn vị thực tập:

Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của nhà máy- xu hướng phát
triển sản xuất, kinh doanh của nhà máy. Thực trạng và điều kiện sản xuất của công ty
Vissan. Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bộ máy tổ chức của công ty…
III.

Nội dung chính:

Nguyên liệu:
-

Đặc điểm

-

Bảo quản

-

Tiêu chuẩn đánh gia nguyên liệu…

Sản phẩm:
-

Đặc điểm

-

Chỉ tiêu chất lượng

-

Điều kiện bảo quản, thời gian sử dụng, cách thức sử dụng sản phẩm…

Qui trình công nghệ:
IV.

Sơ đồ khối
Thuyết minh qui trình sản xuất.
Kết luận và đề nghị.

PDF by http://www.ebook.edu.vn

1

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Kí tên

PDF by http://www.ebook.edu.vn

2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Kí tên

PDF by http://www.ebook.edu.vn

3

LỜI CẢM ƠN
Sau hai tuần thực tập tại công ty Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan)), tuy thời
gian thực tập còn hạn chế nhờ sự chỉ dẫn tận tình của các cô chú, anh chị trong xí
nghiệp chế biến, chúng em đã được tìm hiểu khá nhiều về công ty, về các công đoạn,
qui trình chế biến, cũng như các loại sản phẩm. Nhờ khoảng thời gian thực tập quý giá
này tại công ty mà chúng em được củng cố khá nhiều kiến thức đã được học tại
trường. Qua bài báo cáo này em xin gửi lời cám ơn chân thành đến những cô chú và
anh chị đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian qua.
Vì thời gian thực tập hạn chế và kiến thức có hạn nên bài báo cáo không tránh
khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô và các cô chú đóng góp để bài báo cáo
của chúng em được hoàn chỉnh hơn. Kính chúc sức khỏe thầy cô. Kính chúc công ty
ngày càng phồn vinh và phát triển.
Chúng em xin trân thành cảm ơn!
Sinh viên thực tập
Nguyễn Phạm Hà Giang
Nguyễn Thanh Tuyết Trinh
Lê Thị Văn

PDF by http://www.ebook.edu.vn

4

1125850

Tài liệu liên quan


Xem thêm