Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam. Nội dung của bài thuyết trình trình bày về bán hàng cá nhân, bảy bước bán hàng và chu kỳ bán hàng, lực lượng bán hàng mô tả và tương tác khách hàng của mình, tương tác với các chức năng khác, các kỹ năng cần trong bán hàng, thuyết phục kỹ năng giao tiếp và giá trị đạo đức trong bán hàng.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-thuyet-trinh-quan-ly-nguon-luc-ban-hang-doan-dai-bieu-viet-nam-h6dbuq.html

Nội dung


Quản lý nguồn lực bán hàng
Đoàn đại biểu Việt Nam
Module 1

CNAM Mini MBA
Jean-Pol Delrue
October 10 & 11, 2011

Module 1

1

Ghi nhớ !

Kinh doanh của Công ty nên được xem như một
toàn thể
Về sự tương tác của các chức năng khác nhau
nhằm các mục tiêu tương tự, làm việc trong một
môi trường năng động
Rất khó để làm như vậy
Chuyên gia từng mang đến cho bạn chuyên môn
của mình: bán hàng ngày hôm nay!
Module 1

2

Trong các công ty nhỏ, tiếp thị và bán hàng chức
năng thường được tích hợp:
Thông thường, các chức năng chính là Tài chính /
Kế toán, Sản xuất / Vận hành & Bán hàng / Tiếp
thị
Trong các công ty lớn hơn, tiếp thị và bán hàng
tách biệt rõ ràng và thường được quản lý một cách
riêng biệt
Tiếp thị chủ yếu là suy nghĩ do tính chất chiến
lược. Các khía cạnh doanh số bán hàng thường bị
bỏ quên.
Module 1

3

Lực lượng bán hàng
Có phải là
Các liên kết đầu tiên trong chuỗi kinh doanh
Khóa học ngắn nhằm mục đích tạo cho bạn một
hương vị về hoạt động bán hàng mà có thể là một
trong những công việc tương lai của bạn

Module 1

4

Thông thường, những người tiếp thị bỏ qua vai trò
của những người phải đối mặt với khách hàng:
quản lý tài khoản
Khu vực bán hàng & quản lý toàn cầu
Lĩnh vực kỹ sư ứng dụng
Lĩnh vực kỹ sư chất lượng
Quản lý dịch vụ khách hàng, vv
Module 1

5

1102839

Tài liệu liên quan


Xem thêm