of x

Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam. Nội dung của bài thuyết trình trình bày về bán hàng cá nhân, bảy bước bán hàng và chu kỳ bán hàng, lực lượng bán hàng mô tả và tương tác khách hàng của mình, tương tác với các chức năng khác, các kỹ năng cần trong bán hàng, thuyết phục kỹ năng giao tiếp và giá trị đạo đức trong bán hàng.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-thuyet-trinh-quan-ly-nguon-luc-ban-hang-doan-dai-bieu-viet-nam-h6dbuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ đến cộng đồng thư viện Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu Kinh Doanh Marketing,Kỹ năng bán hàng giúp đỡ cho học tập.Xin mời thành viên đang cần cùng xem ,Thư viện Bài thuyết trình Quản lý nguồn lực bán hàng Đoàn đại biểu Việt Nam thuộc chủ đề ,Kinh Doanh Marketing,Kỹ năng bán hàng được chia sẽ bởi thành viên kynangbanhang đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào chuyên mục Kinh Doanh Marketing,Kỹ năng bán hàng , có tổng cộng 29 page , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có Bài thuyết trình về bán hàng, Quản lý nguồn lực bán hàng, Đoàn đại biểu Việt Nam, Bán hàng cá nhân, Bảy bước bán hàng, Chu kỳ bán hàng, Lực lượng bán hàng mô tả ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Nội dung của bài thuyết trình trình bày về bán hàng cá nhân, bảy bước bán hàng và chu kỳ bán hàng, lực lượng bán hàng thể hiện và tương tác khách hàng của mình, tương tác với những chức năng khác, những kỹ năng cần trong bán hàng, thuyết phục kỹ năng giao dịch và giá trị đạo đức trong bán hàng, kế tiếp là Quản lý nguồn lực bán hàng, thêm nữa Đoàn đại biểu Việt Nam,còn cho biết thêm Module 1 CNAM Mini MBA, nói thêm Jean-Pol Delrue, tiếp theo là October 10 & 11, 2011 Module 1 1 Ghi nhớ ! Kinh doanh của Công ty nên được xem như một, kế tiếp là toàn thể, nói thêm Về sự tương tác của những chức năng khác nhau, nói thêm là nhằm những mục đích tương đương, làm việc trong một, bên cạnh đó môi trường năng động, ngoài ra Rất khó để làm như vậy, bên cạnh đó Chuyên gia từng đem lại cho bạn chuyên môn,còn cho biết thêm của mình: bán hàng ngày hôm nay!, cho biết thêm Module 1 2 Trong những doanh nghiệp nhỏ, tiếp thị và bán hàng chức, tiếp theo là năng thường được tích hợp:, cho biết thêm Thông thường, những chức năng chính là Tài chính /, bên cạnh đó Kế toán, Sản xuất / Vận hành & Bán hàng / Tiếp, thêm nữa thị, nói thêm là Trong những công t
Quản lý nguồn lực bán hàng
Đoàn đại biểu Việt Nam
Module 1

CNAM Mini MBA
Jean-Pol Delrue
October 10 & 11, 2011

Module 1

1

Ghi nhớ !

Kinh doanh của Công ty nên được xem như một
toàn thể
Về sự tương tác của các chức năng khác nhau
nhằm các mục tiêu tương tự, làm việc trong một
môi trường năng động
Rất khó để làm như vậy
Chuyên gia từng mang đến cho bạn chuyên môn
của mình: bán hàng ngày hôm nay!
Module 1

2

Trong các công ty nhỏ, tiếp thị và bán hàng chức
năng thường được tích hợp:
Thông thường, các chức năng chính là Tài chính /
Kế toán, Sản xuất / Vận hành & Bán hàng / Tiếp
thị
Trong các công ty lớn hơn, tiếp thị và bán hàng
tách biệt rõ ràng và thường được quản lý một cách
riêng biệt
Tiếp thị chủ yếu là suy nghĩ do tính chất chiến
lược. Các khía cạnh doanh số bán hàng thường bị
bỏ quên.
Module 1

3

Lực lượng bán hàng
Có phải là
Các liên kết đầu tiên trong chuỗi kinh doanh
Khóa học ngắn nhằm mục đích tạo cho bạn một
hương vị về hoạt động bán hàng mà có thể là một
trong những công việc tương lai của bạn

Module 1

4

Thông thường, những người tiếp thị bỏ qua vai trò
của những người phải đối mặt với khách hàng:
quản lý tài khoản
Khu vực bán hàng & quản lý toàn cầu
Lĩnh vực kỹ sư ứng dụng
Lĩnh vực kỹ sư chất lượng
Quản lý dịch vụ khách hàng, vv
Module 1

5

1102839

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm