Bài thuyết trình: Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Bài thuyết trình: Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ. Bài thuyết trình Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ trình bày các nội dung chính như: Phân tích hiện trạng, tính liên kết, khả năng kết nối với không gian công cộng khác, tính liên kết theo mô hình không gian,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-thuyet-trinh-phan-ticha-danh-giaa-dinh-huong-phuong-an-thiet-ke-cai-tao-tuye-ptnbuq.html

Nội dung


1115339

Tài liệu liên quan


Xem thêm