of x

Bài thuyết trình: Những thành tựu của nền văn hóa Ai Cập cổ đại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 73 | Page: 39 | FileSize: 1.47 M | File type: PPTX
73 lần xem

Bài thuyết trình: Những thành tựu của nền văn hóa Ai Cập cổ đại. Bài thuyết trình: Những thành tựu của nền văn hóa Ai Cập cổ đại có kết cấu gồm 2 phần. Phần I - Tổng quan về Ai Cập trình bày về địa lý và dân cư, sơ lược lịch sử Ai Cập. Phần 2 - Những thành tựu nền văn minh Ai Cập trình bày các văn minh về chữ viết, văn học, tôn giáo, tín ngưỡng, nghệ thuật và kiến trúc, khoa học tự nhiên.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-thuyet-trinh-nhung-thanh-tuu-cua-nen-van-hoa-ai-cap-co-dai-sig8tq.html

Nội dung

TLMP giới thiệu tới bạn đọc bài Bài thuyết trình: Những thành tựu của nền văn hóa Ai Cập cổ đạiTài liệu Bài thuyết trình: Những thành tựu của nền văn hóa Ai Cập cổ đại thuộc danh mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá được giới thiệu bởi lichsuvanhoa tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá , có tổng cộng 39 trang , thuộc file PPTX, cùng chuyên mục Văn hóa Ai Cập cổ đại, Văn minh Ai Cập, Lịch sử văn minh thế giới, Thành tựu văn minh Ai Cập, Thành tựu văn minh thế giới, Ai Cập cổ đại : Bài thuyết trình: Những thành quả của nền văn hóa Ai Cập cổ đại có kết cấu gồm 2 phần, bên cạnh đó Phần I - Tổng quan về Ai Cập diễn tả về địa lý và dân cư, sơ sài lịch sử Ai Cập, bên cạnh đó Phần 2 - Những thành quả nền văn minh Ai Cập diễn tả những văn minh về chữ viết, văn học, tôn giáo, tín ngưỡng, nghệ thuật và kiến trúc, khoa học tự dưng, bên cạnh đó NHƯNG THANH TƯU CUA NÊN VĂN HOAAI CÂP CÔ ĐAI NHOM 6 Thanh viên : Nguyên Thi Linh Phan Thiên Hương Pham Tiên Thanh Nguyên Tuân Vu Trương Thi Thuy Linh Ban Thanh Tung Chu Quôc Viêt NỘI DUNG PHẦN I TỔNG QUAN VỀ AI CÂP 1, ngoài ra ĐỊA LÝ VÀ DÂN CƯ 2,còn cho biết thêm SƠ LƯỢC LỊCH SỬ AI CÂP PHẦN II NHỮNG THÀNH TỰU NỀN VĂN MINH AI CÂP 1, nói thêm là CHỮ VIẾT 2,còn cho biết thêm VĂN HỌC 3, thêm nữa TÔN GIAO 4, ngoài ra TIN NGƯƠNG 5, nói thêm là NGHÊ THUẬT VA KIÊN TRUC 6, bên cạnh đó KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phần I 1, kế tiếp là Địa Lý và Dân Cư Click icon to add picture • Đia li: • Năm ơ Đông Băc châu Phi, 1 thung lung doc theo khu vưc sông Nile, bên cạnh đó Phia Tây giap sa mac Libi, phia Đông giap Hông Hai, phia Băc giap Đ
NHƯNG THANH TƯU CUA NÊN VĂN HOAAI CÂP CÔ ĐAI NHOM 6 Thanh viên : Nguyên Thi Linh Phan Thiên Hương Pham Tiên Thanh Nguyên Tuân Vu Trương Thi Thuy Linh Ban Thanh Tung Chu Quôc Viêt NỘI DUNG PHẦN I TỔNG QUAN VỀ AI CÂP 1. ĐỊA LÝ VÀ DÂN CƯ 2. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ AI CÂP PHẦN II NHỮNG THÀNH TỰU NỀN VĂN MINH AI CÂP 1. CHỮ VIẾT 2. VĂN HỌC 3. TÔN GIAO 4. TIN NGƯƠNG 5. NGHÊ THUẬT VA KIÊN TRUC 6. KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phần I 1. Địa Lý và Dân Cư Click icon to add picture • Đia li: • Năm ơ Đông Băc châu Phi, 1 thung lung doc theo khu vưc sông Nile. Phia Tây giap sa mac Libi, phia Đông giap Hông Hai, phia Băc giap Đia Trung Hai, phia Nam giap day nui Nubi va Ethiopia. Thương Ai Câp, ơ phia Nam,1 thung lung dai, hep, nhiêu nui đa. Ha Ai Câp, ơ phia Băc, 1 vung châu thô đông băng sông Nile rông lơn hinh tam giac. Dân cư: - lưu vưc s.Nile tư thơi đô đa đa co ngươi sinh sông. NgươiAi Câp cô đai la thô dân Châu Phi , hinh thanh trên cơ sơ hôn hơp nhiêu bô lac. Do đi la, săn băn trên luc đia, khi đên vung thung lung sông Nile, ho đinh cư & phat triên nghê nông& nghê chăn nuôi tư rât sơm - vê sau, 1 chi cua bô tôc Hamites tư Tây A xâm nhâp vung ha lưu sông Nile, chinh phuc thô dân Châu Phi ơ đây. Trai qua qua trinh hôn hơp lâu dai, ngươi Hamites & thô dân đông hoa => bô tôc ngươi Ai Câp ... - tailieumienphi.vn 965906

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm