Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 5.57 M | File type: PDF
of x

Bài thuyết trình Giải pháp quản lí dự án toàn diện cho doanh nghiệp hiện đại. Nội dung bài thuyết trình trình bày về việc ứng dụng điện toán đám mây phục vụ quản lí các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản để quản lí công việc theo hướng cộng tác nhóm, quản lí hồ sơ tài liệu, quản lí kế hoạch-tiến độ, quản lí hợp đồng, quản lí bán hàng và quản lí thông tin khách hàng.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-thuyet-trinh-giai-phap-quan-li-du-an-toan-dien-cho-doanh-nghiep-hien-dai-oigbuq.html

Nội dung


tpizi.com

SMARTER SOLUTION
FOR SMART COMMUNITY

GIẢI PHÁP QUẢN LÍ DỰ ÁN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI
Ứng dụng điện toán đám mây phục vụ quản lí các doanh nghiệp đặc biệt
là doanh nghiệp Bất Động Sản.


Quản lí công việc theo hướng cộng tác nhómQuản lí hồ sơ tài liệuQuản lí kế hoạch-tiến độQuản lí hợp đồngQuản lí bán hàngQuản lí thông tin khách hàng

tpizi.com

GIẢI PHÁP QUẢN LÍ DỰ ÁN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

TÍNH NĂNG

ƯU ĐIỂM
Giao diện trực quan, làm
việc trên mọi thiết bị

Lập và theo dõi kế hoạch làm việc
của từng cá nhân từng nhóm, từng
dự án...

nj

Quản lí hồ sơ, tiến độ, tài chính,
chất lượng... dự án ở mọi giai đoạn

Thông tin tập trung, cập
nhật nhanh chóng

Quản lí bán hàng và hỗ trợ khách
hàng cho các dự án bất động sản (đất
nền, chung cư, khu công nghiệp..)

tpizi.com

Ȑ

Điện toán đám mây, dữ liệu
an toàn và truy cập mọi nơi

GIẢI PHÁP QUẢN LÍ DỰ ÁN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI
Giao diện trực quan, làm việc trên mọi thiết bị từ máy
tính để bàn đến điện thoại di động.
Ứng dụng được thiết kế để hoạt
động tốt nhất trên các thiết bị từ máy
tính để bàn tới máy tính bảng, điện
thoại di động với kích thước màn
hình khác nhau.

tpizi.com

GIẢI PHÁP QUẢN LÍ DỰ ÁN TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Ȑ

Thông tin tập trung, cập nhật nhanh chóng, quản lý dễ
dàng.

Các dữ liệu được lưu trữ và xử lí tập
trung, nên người dùng có thể được
truy cứu thông tin cũng như cập nhật
dữ liệu tại mọi nơi khi có kết nối
mạng.

tpizi.com

1105870

Tài liệu liên quan


Xem thêm