of x

Bài thuyết trình: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 18 | Page: 27 | FileSize: 3.14 M | File type: PPT
18 lần xem

Bài thuyết trình: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Nội dung tài liệu trình bày các vấn đề: Tổng quan về toàn cầu hoá, văn hoá Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá, hệ quả của xu thế toàn cầu hoá đến văn hóa Việt Nam, đánh giá và tổng kết. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-thuyet-trinh-co-so-van-hoa-viet-nam-van-hoa-viet-nam-trong-xu-the-toan-cau-h-5548tq.html

Nội dung

TLMP giới thiệu tới mọi người tài liệu Bài thuyết trình: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóaTài liệu Bài thuyết trình: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa thuộc chuyên mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Khoa học xã hội được chia sẽ bởi khoahocxahoi đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Khoa học xã hội , có tổng cộng 27 trang , thuộc file PPT, cùng mục Cơ sở văn hóa Việt Nam, Văn hóa Việt Nam, Văn hóa học, Xu thế toàn cầu hoá, Tổng quan về toàn cầu hóa, Xu thế văn hóa : Nội dung tài liệu thể hiện những vấn đề: Tổng quan về toàn cầu hoá, văn hoá Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá, hệ quả của xu thế toàn cầu hoá tới văn hóa Việt Nam, đánh giá và tổng kết, nói thêm Mời những bạn cùng theo dõi nội dung yếu tố, bên cạnh đó CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA DÀN Ý I, thêm nữa Tổng quan về toàn cầu hoá II, ý nữa Văn hoá Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá III, bên cạnh đó Hệ quả của xu thế toàn cầu hoá tới văn hóa Việt Nam IV, kế tiếp là Đánh giá và tổng kết I, ý nữa TỔNG QUAN VỀ TOÀN CẦU HÓA Quốc gia Tổ chức Cá nhân Quốc gia Quy mô toàn cầu Tổ chức Cá nhân VĂN HÓA KINH TẾ CÔNG NGHỆ, bên cạnh đó THAY ĐỔI TRONG XÃ HỘI VÀ KINH TẾ THẾ GIỚI II,còn cho biết thêm VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Văn hoá Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoáương văn hóa (tính dân tộc- nền tảng) Tính hội nhập (tính toàn cầu) 1, kế tiếp là Ẩm thực - - Món ăn truyền thống: được duy trì
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA DÀN Ý I. Tổng quan về toàn cầu hoá II. Văn hoá Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá III. Hệ quả của xu thế toàn cầu hoá đến văn hóa Việt Nam IV. Đánh giá và tổng kết I.TỔNG QUAN VỀ TOÀN CẦU HÓA Quốc gia Tổ chức Cá nhân Quốc gia Quy mô toàn cầu Tổ chức Cá nhân VĂN HÓA KINH TẾ CÔNG NGHỆ... THAY ĐỔI TRONG XÃ HỘI VÀ KINH TẾ THẾ GIỚI II. VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Văn hoá Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoáương văn hóa (tính dân tộc- nền tảng) Tính hội nhập (tính toàn cầu) 1. Ẩm thực - - Món ăn truyền thống: được duy trì, lưu giữ, quảng bá, yêu thích trong và ngoài nước. Giữ cấu trúc bữa ăn truyền thống, tính dùng đũa, tính tập thể. - Món ăn Âu- Á khác phổ biến, được ưa chuộng. - Món ăn truyền thống có cải biến, tiếp nhận văn hóa ẩm thực TG. - Cách thức thưởng thức: chuộng chất lượng, tiếp xúc với dĩa, dao, ly… ... - tailieumienphi.vn 997851

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm