of x

BÀI TẬP VỀ POLIME

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 4 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
1 lần xem

BÀI TẬP VỀ POLIME. Tham khảo tài liệu 'bài tập về polime', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-ve-polime-1edztq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu đến cộng đồng thư viện BÀI TẬP VỀ POLIME.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông đưa vào cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời thành viên đang tìm cùng xem ,Thư viện BÀI TẬP VỀ POLIME trong chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi user trunghocphothong đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 4 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có đề thi thử môn hóa, đề thi đại học, đề thi cao đẳng, tài liệu luyện thi, ôn thi đại học, đề thi tham khảo ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'bài tập về polime', tài liệu phổ quát, ôn thi đh-cđ dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả BÀI TẬP VỀ POLIME 1, cho biết thêm 2,còn cho biết thêm 3, ngoài ra 4, ngoài ra á s' C2 H 6  Cl2  C2 H 5Cl  HCl , tiếp theo là 5, cho biết thêm o t C2 H 5Cl  NaOH loang  C2 H 5OH  NaCl , thêm nữa 6, nói thêm Al2 O3 2C2 H 5OH  C4 H 6  H 2  2 H 2O , cho biết thêm 7, nói thêm là 450o C 8, bên cạnh đó 9, tiếp theo là 10, bên cạnh đó 1 Mn 2 CH 2  CH  CHO  O2  CH 2  CH  COOH , cho biết thêm 11, bên cạnh đó 2 to CH 2  CH  COOH  HCl  CH 2  CH 2  COOH , tiếp theo là 12, kế tiếp là | Cl 13, thêm nữa 14, cho biết thêm 15, ngoài ra 16, kế tiếp là 17, thêm nữa xt nH 2 N  CH 2 5 COOH    NH   CH 2 5  CO    nH 2O  n, nói thêm là 18, nói thêm o t ,p Al4C3  12 H 2O  4 Al  OH 3  3CH 4 , ngoài ra 19, ngoài ra Al4C3  12 HCl  4 AlCl3  3CH 4  Hoặc o 1500 C 2CH 4  C2 H 2  3H 2 ,còn cho biết thêm 20, cho biết thêm làm lanh nhanh CuCl2 , NH 4Cl 2C2 H 2  CH 2  CH  C  CH , nói thêm là 21
  1. BÀI TẬP VỀ POLIME 1. 2. 3. 4. á s' C2 H 6  Cl2  C2 H 5Cl  HCl  5. o t C2 H 5Cl  NaOH loang  C2 H 5OH  NaCl  6. Al2 O3 2C2 H 5OH  C4 H 6  H 2  2 H 2O  7. 450o C 8. 9. 10.
  2. 1 Mn 2 CH 2  CH  CHO  O2  CH 2  CH  COOH  11. 2 to CH 2  CH  COOH  HCl  CH 2  CH 2  COOH  12. | Cl 13. 14. 15. 16. 17. xt nH 2 N  CH 2 5 COOH    NH   CH 2 5  CO    nH 2O  n 18. o t ,p Al4C3  12 H 2O  4 Al  OH 3  3CH 4  19. Al4C3  12 HCl  4 AlCl3  3CH 4  Hoặc o 1500 C 2CH 4  C2 H 2  3H 2  20. làm lanh nhanh CuCl2 , NH 4Cl 2C2 H 2  CH 2  CH  C  CH  21. 100o C CH 2  CH  C  CH  HCl  CH 2  C  CH  CH 2  22. | Cl
  3.     nCH 2  C  CH  CH 2   CH 2  C  CH  CH 2    | |   23.   Cl Cl  n Al2 O3 2C2 H 5OH  C4 H 6  H 2  2 H 2O  24. 450o C Ni C4 H 6  2 H 2  C4 H10  to 25. Cracking C4 H10  C3 H 6  CH 4  26. 600o C CH 3Cl  NaOH loang  CH 3OH  NaCl  27. o t 28. CH 3OH  CuO  Cu  H 2O  HCHO      H  ,t o nHCHO  nCO  NH 2  2    NH  C  NH  CH 2    nH 2O  P   29.   O  n 30. 31. o Ni ,t 32. C6 H 6  3H 2  C6 H12  33.
  4. 34. 35.
541979

Sponsor Documents