BÀI TẬP VỀ POLIME

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 4 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
of x

BÀI TẬP VỀ POLIME. Tham khảo tài liệu 'bài tập về polime', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-ve-polime-1edztq.html

Nội dung


  1. BÀI TẬP VỀ POLIME 1. 2. 3. 4. á s' C2 H 6  Cl2  C2 H 5Cl  HCl  5. o t C2 H 5Cl  NaOH loang  C2 H 5OH  NaCl  6. Al2 O3 2C2 H 5OH  C4 H 6  H 2  2 H 2O  7. 450o C 8. 9. 10.
  2. 1 Mn 2 CH 2  CH  CHO  O2  CH 2  CH  COOH  11. 2 to CH 2  CH  COOH  HCl  CH 2  CH 2  COOH  12. | Cl 13. 14. 15. 16. 17. xt nH 2 N  CH 2 5 COOH    NH   CH 2 5  CO    nH 2O  n 18. o t ,p Al4C3  12 H 2O  4 Al  OH 3  3CH 4  19. Al4C3  12 HCl  4 AlCl3  3CH 4  Hoặc o 1500 C 2CH 4  C2 H 2  3H 2  20. làm lanh nhanh CuCl2 , NH 4Cl 2C2 H 2  CH 2  CH  C  CH  21. 100o C CH 2  CH  C  CH  HCl  CH 2  C  CH  CH 2  22. | Cl
  3.     nCH 2  C  CH  CH 2   CH 2  C  CH  CH 2    | |   23.   Cl Cl  n Al2 O3 2C2 H 5OH  C4 H 6  H 2  2 H 2O  24. 450o C Ni C4 H 6  2 H 2  C4 H10  to 25. Cracking C4 H10  C3 H 6  CH 4  26. 600o C CH 3Cl  NaOH loang  CH 3OH  NaCl  27. o t 28. CH 3OH  CuO  Cu  H 2O  HCHO      H  ,t o nHCHO  nCO  NH 2  2    NH  C  NH  CH 2    nH 2O  P   29.   O  n 30. 31. o Ni ,t 32. C6 H 6  3H 2  C6 H12  33.
  4. 34. 35.
541979