of x

BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 56 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
56 lần xem

BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH. Tham khảo tài liệu 'bài tập về nhóm oxi – lưu huỳnh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-ve-nhom-oxi-luu-huynh-jq4ytq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Tài liệu BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH trong chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được chia sẽ bởi user trunghocphothong tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 3 page , thuộc file .PDF, cùng chủ đề còn có đề thi thử môn hóa, đề thi đại học, đề thi cao đẳng, tài liệu luyện thi, ôn thi đại học, đề thi tham khảo ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'bài tập về nhóm oxi – lưu huỳnh', tài liệu phổ biến, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH o t S  H 2  H 2 S ,còn cho biết thêm 1, kế tiếp là o t S  O2  SO2 , kế tiếp là 2, kế tiếp là SO2  2 H 2 S  2 H 2O  3S  ,còn cho biết thêm 3, bên cạnh đó SO2  Br2  H 2O  H 2 SO4  2 HBr , ngoài ra 4,còn cho biết thêm Fe  S  FeS , ngoài ra 5, tiếp theo là FeS  H 2 SO4  FeSO4  H 2 S , cho biết thêm 6, bên cạnh đó FeS  2 HBr  H 2 S  FeBr2  Hoặc 4 FeS 2  11O2  8SO2  2 Fe2O3 ,còn cho biết thêm 7, bên cạnh đó ˆ VˆˆO ˆ 2 SO2  O2 ‡ ˆˆ400o5ˆˆ† 2 SO3 2, kế tiếp là 8, tiếp theo là C SO2  Cl2  2 H 2O  2 HCl  H 2 SO4 , thêm nữa 9, ngoài ra SO3  H 2O  H 2 SO4 , kế tiếp là 10, nói thêm 2 H 2 SO4 dd  S  3SO2  2 H 2 O ,còn cho biết thêm 11, nói thêm là H 2 SO4  H 2 S  SO2  2 H 2O  S   Hoặc 2 H 2 SO4 dd  Cu  CuSO4  SO2  2 H 2O  Hoặc o t 2 H 2 SO4 dd  C  CO2  2SO2  2 H 2O  Hoặc o t 5
  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH o t S  H 2  H 2 S  1. o t S  O2  SO2  2. SO2  2 H 2 S  2 H 2O  3S   3. SO2  Br2  H 2O  H 2 SO4  2 HBr  4. Fe  S  FeS  5. FeS  H 2 SO4  FeSO4  H 2 S  6. FeS  2 HBr  H 2 S  FeBr2  Hoặc 4 FeS 2  11O2  8SO2  2 Fe2O3  7. ˆ VˆˆO ˆ 2 SO2  O2 ‡ ˆˆ400o5ˆˆ† 2 SO3 2 8. C SO2  Cl2  2 H 2O  2 HCl  H 2 SO4  9. SO3  H 2O  H 2 SO4  10. 2 H 2 SO4 dd  S  3SO2  2 H 2 O  11. H 2 SO4  H 2 S  SO2  2 H 2O  S   Hoặc 2 H 2 SO4 dd  Cu  CuSO4  SO2  2 H 2O  Hoặc o t 2 H 2 SO4 dd  C  CO2  2SO2  2 H 2O  Hoặc
  2. o t 5 H 2 SO4 dd  2 P  2 H 3 PO4  5SO2  2 H 2O  Hoặc SO2  2 NaOH  Na2 SO3  H 2O  12. 3 Na2 SO3  2 KMnO4  H 2O  2MnO2  3Na2 SO4  2 KOH  13. Na2 SO3  H 2 SO4  Na2 SO4  H 2O  SO2   Hoặc o t 4 Na2 SO3  Na2 S  3Na2 SO4  Hoặc Na2 SO4  BaCl2  2 NaCl  BaSO4   14. NaCl  AgNO3  NaNO3  AgCl   15. FeS  2 HCl  H 2 S   FeCl2  16. H 2 S  4Cl2  4 H 2O  H 2 SO4  8 HCl  17. 4 HCl  MnO2  MnCl2  Cl2  2 H 2O  18.  2 KMnO4  2 MnCl2  5Cl2  2 KCl  8H 2O  Hoặc 16 HCl  K 2Cr2O7  3Cl2  2CrCl3  2 KCl  7 H 2O  Hoặc 14 HCl o t 3Cl2  6 KOH dd  5 KCl  KClO3  3H 2O  19. MnO2 2 KClO3  2 KCl  3O2   20. to FeS  2 HCl  FeCl2  H 2 S   21. H 2 S  Cl2  S  2 HCl  22. H 2 SO4  H 2 S  SO2  2 H 2O  S   Hoặc H 2 S  4Cl2  4 H 2O  H 2 SO4  8 HCl  23. H 2 S  H 2 SO4  SO2  2 H 2 O  S   24. 2 H 2 S  3O2  2 SO2  2 H 2O  Hoặc S  6 HNO3dd  H 2 SO4  6 NO2  2 H 2O  25. 3 NO2  H 2O  2 HNO3  NO  26. 4 NO2  2 H 2O  O2  4 HNO3  Hoặc
  3. o t 2 H 2 SO4 dd  Cu  CuSO4  SO2  2 H 2O  27. H 2 SO4  CuO  H 2O  CuSO4  Hoặc H 2 SO4  Cu (OH ) 2  CuSO4  2 H 2O  Hoặc CuSO4  Ba ( NO3 ) 2  BaSO4  Cu ( NO3 ) 2  28. 1 to Cu ( NO3 )2  CuO  2 NO2   O2   29. 2 SO2  Br2  2 H 2O  H 2 SO4  2 HBr  30.
530729

Sponsor Documents