of x

Bài tập và lời giải Kinh tế vĩ mô

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 75 | Page: 1 | FileSize: M | File type: DOC
75 lần xem

Bài tập và lời giải Kinh tế vĩ mô. Tài liệu tham khảo về bài tập và bài giải kinh tế vĩ mô. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-va-loi-giai-kinh-te-vi-mo-vz6ptq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập và lời giải Kinh tế vĩ mô.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Kinh Tế - Quản Lý,Kinh tế học giúp đỡ cho học tập.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Bài tập và lời giải Kinh tế vĩ mô thuộc danh mục ,Kinh Tế - Quản Lý,Kinh tế học được chia sẽ bởi user kinhtehoc đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Kinh Tế - Quản Lý,Kinh tế học , có tổng cộng 1 page , thuộc định dạng .DOC, cùng mục còn có Bài tập kinh tế vĩ mô, giáo dục, đào tạo, cao đẳng, đại học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tài liệu tham khảo về bài tập và bài giải kinh tế vĩ mô BÀI TẬP NHÓM Yêu cầu: Tất cả những số liệu và tài liệu tham khảo đều phải nêu rõ nguồn tài, cho biết thêm liệu, kế tiếp là Câu 1: - Hãy thu thập số liệu về GDP của Việt Nam trong vòng thời gian 5 năm (tùy ý chọn thời gian) - Đánh giá về tốc độ phát triển của Việt Nam từng năm và trung bình cả công đoạn - Phân tích và đánh giá về ảnh hưởng của những nguồn lực tới tốc độ phát triển của Việt Nam trong thời gian đó?, bên cạnh đó Câu 2: - Hãy tham khảo về giỏ hàng hóa tính CPI của Việt Nam tại một thời điểm bất kỳ, nói thêm - Xem xét chỉ số CPI và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong thời điểm ấy, kế tiếp là So sánh nó với tốc độ phát triển kinh tế và cho nhận
  1. BÀI TẬP NHÓM Yêu cầu: Tất cả các số liệu và tài liệu tham khảo đều phải nêu rõ nguồn tài liệu Câu 1: - Hãy thu thập số liệu về GDP của Việt Nam trong khoảng thời gian 5 năm (tùy ý chọn thời gian) - Đánh giá về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam từng năm và trung bình cả giai đoạn - Phân tích và đánh giá về ảnh hưởng của các nguồn lực đến tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian đó? Câu 2: - Hãy tìm hiểu về giỏ hàng hóa tính CPI của Việt Nam tại một thời điểm bất kỳ. - Xem xét chỉ số CPI và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong thời điểm đó. So sánh nó với tốc độ tăng trưởng kinh tế và cho nhận xét. - Theo bạn thì lạm phát có phải luôn luôn là một hiện tượng xấu cho nền kinh tế không? Câu 3: - Hãy lấy ví dụ cụ thể cho mỗi chính sách của Chính Phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài; chính sách khuyến khích giáo dục; bảo vệ quyền sở hữu và duy trì ổn định chính trị; khuyến khích thương mại tự do; kiểm soát tăng trưởng dân số. - “Hiệu ứng đuổi kịp” thể hiện điều gì? Hãy lấy ví dụ qua một vài năm giữa Việt Nam và các nước khác để minh họa. - Cho một ví dụ về “chi phí cơ hội” trong việc tăng trưởng kinh tế. Câu 4: - Trong một nền kinh tế đóng, tại sao đầu tư không thể lớn hơn tiết kiệm? - Nếu giả sử người dân một nước ít tiết kiệm và tiêu dùng nhiều hơn từ thu nhập của mình thì sẽ ảnh hưởng gì đến các chỉ số mà bạn đã học - Hãy tìm hiều (rất ngắn gọn) về thị trường tài chính giao dịch trái phiếu và cố phiếu ở Việt Nam hiện nay. - So sánh lợi thế giữa ngân hàng và các quỹ tương hỗ. Câu 5: - Hãy so sánh 2 chỉ số: tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam trong một khoảng thời gian bất kỳ (khoảng từ 4-5 năm). Cho nhận xét về xu hướng tăng giảm của hai chỉ số đó (cùng chiều hay ngược chiều…) - Người ta cho rằng tỷ lệ thất nghiệp không phản ánh thực sự số người thất nghiệp trong một nước vì một số sai sót trong quá trình tính. Theo bạn thì một số sai sót đó là gì? - Cho biết lãi suất thực tế là lãi suất sau khi đã loại trừ yếu tố lạm phát (lãi suất thực tế = lãi suất danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát). Lãi suất thực tế phản ánh thực sự lợi nhuận của người cho vay đối với người đi vay. Vậy trong trường hợp nào (mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ lệ lạm phát như thế nào?..) thì người dân không muốn gởi tiết kiệm ngân hàng và ngược lại
113753

Sponsor Documents