of x

Bài tập trắc nghiệm môn hoá học lớp 12

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 7 | FileSize: M | File type: DOC
5 lần xem

Bài tập trắc nghiệm môn hoá học lớp 12. Bài : 8241 Hai ch t nào d i đây tham gia ph ấ ướ ản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6? Chọn một đáp án dưới đây A. Axit ađipic và atylen glicol B. Axit picric và hexametylenđiamin C. Axit ađipic và hexametylenđiamin D. Axit glutamic và hexametylenđiamin Đáp án là : (C). Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-lop-12-l8wptq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Bài tập trắc nghiệm môn hoá học lớp 12.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông phục vụ cho thư viện của mình.Xin mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Bài tập trắc nghiệm môn hoá học lớp 12 thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi thành viên trunghocphothong đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 7 page , thuộc file .DOC, cùng chuyên mục còn có bài tập trắc nghiệm hóa học , bài tập hóa học, đề cương ôn thi hoá, kiến thức ôn thi hoá, tài liệu ôn thi hoá ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Bài : 8241, bên cạnh đó Hai ch t nào d i đây tham gia ph ấ ướ ản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6?, ngoài ra Chọn một đáp án dưới đây, thêm nữa A, bên cạnh đó Axit ađipic và atylen glicol, bên cạnh đó B, thêm nữa Axit picric và hexametylenđiamin, cho biết thêm C, nói thêm Axit ađipic và hexametylenđiamin, nói thêm là D, thêm nữa Axit glutamic và hexametylenđiamin,còn cho biết thêm Đáp án là : (C) Bài : 8241 Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6? Chọn một đáp án dưới đây A, tiếp theo là Axit ađipic và atylen glicol, thêm nữa B, thêm nữa Axit picric và hexametylenđiamin, tiếp theo là C, bên cạnh đó Axit ađipic và hexametylenđiamin, thêm nữa D, kế tiếp là Axit glutamic và hexametylenđiamin, ngoài ra Đáp án là : (C) Bài : 8240 Phân tử khối trung bình của PVC là 750, tiếp theo là 000, kế tiếp là Hệ số polime hoá của PVC là Chọn một đáp án dưới đây A, thêm nữa 12, kế tiếp là 000, kế tiếp là B, bên cạnh đó 15, nói thêm là 000, nói thêm là C, kế tiếp là 24, nói thêm là 000,còn cho biết thêm D, cho biết thêm 25, bên cạnh đó 000, nói thêm là Đáp án là : (A) Bài : 8239, bên cạnh đó Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420, tiếp theo là 000, bên cạnh đó Hệ số polime hoá của PE là, thêm nữa Chọn một đáp án dưới đây A, bên cạnh đó 12,còn cho biết thêm 000, kế tiếp là B, thêm nữa 13, cho biết thêm 000, ngoài ra C,còn cho biết thêm 15, bên cạnh đó 000, cho biết thêm D, ngoài ra 17, bên cạnh đó 000, cho biết thêm Đáp án
  1. Bài : 8241 Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6? Chọn một đáp án dưới đây A. Axit ađipic và atylen glicol B. Axit picric và hexametylenđiamin C. Axit ađipic và hexametylenđiamin D. Axit glutamic và hexametylenđiamin Đáp án là : (C) Bài : 8240 Phân tử khối trung bình của PVC là 750.000. Hệ số polime hoá của PVC là Chọn một đáp án dưới đây A. 12.000 B. 15.000 C. 24.000 D. 25.000 Đáp án là : (A) Bài : 8239 Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420.000. Hệ số polime hoá của PE là Chọn một đáp án dưới đây A. 12.000 B. 13.000 C. 15.000 D. 17.000 Đáp án là : (C) Bài : 8238 Cho sơ đồ biến đổi sau A là chất nào trong số các chất cho dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
  2. D. . Đáp án là : (C) Bài : 8237 Trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp thì thu được bao nhiêu gam PE? Chọn một đáp án dưới đây A. 14 gam B. 28 gam C. 56 gam D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 8236 Đốt cháy 1 lít hiđrocacbon X cần 6 lít tạo ra 4 lít khí . Nếu đem trùng hợp tất cả các đồng phân mạch hở của X thì số loại polime thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (B) Bài : 8235 Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho di qua bình (1) đựng đặc và bình (2) đựng dung dịch dư thấy khối lượng bình (1) tăng m gam, bình (2) thu được 100 gam kết tủa. Vậy m có giá trị là Chọn một đáp án dưới đây A. 9 gam B. 18 gam C. 36 gam D. 54 gam Đáp án là : (B) Bài : 8234
  3. Polietilen được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280 gam polietilen đã được trùng hợp từ bao nhiêu phân tử etilen? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 8233 Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Polipropilen B. Tinh bột C. Poli (vinyl clorua) (PVC) D. Polistiren (PS) Đáp án là : (A) Bài : 8232 Trong một nhà máy rượu, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol etylic, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là Chọn một đáp án dưới đây A. 500 kg B. 5051 kg C. 6000 kg D. 5031 kg Đáp án là : (D) Bài : 8231 Thuỷ phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra cho qua dung dịch dư, thu được 750 gam kết tủa. Nếu hiệu suất mỗi quá trình (có hai quá trình là thuỷ phân tinh bột và lên men để sản xuất rượu etylic) là 80% thì m có giá trị nào trong các giá trị dưới đây ? Chọn một đáp án dưới đây A. 949,2 gam
  4. B. 945,0 gam C. 950,5 gam D. 1000 gam Đáp án là : (A) Bài : 8230 Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt gồm: tinh bột, saccarozơ, glucozơ, người ta dùng một thuốc thử nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch iot B. dung dịch HCl C. D. dung dịch Đáp án là : (C) Bài : 8229 Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây phân biệt được các dung dịch glucozơ, glixerol, metanal, propan-1-ol? Chọn một đáp án dưới đây A. B. dung dịch C. dung dịch rom D. Na kim loại Đáp án là : (A) Bài : 8228 Hợp chất hữu cơ X có mạch cacbon không phân nhánh, bậc nhất (chứa C, H, N), trong đó nitơ chiếm 23,73% về khối lượng. Biết X tác dụng được với HCl với tỉ lệ số mol . Công thức phân tử của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8227
  5. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch 1M, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam muối. Thể tích dung dịch đã dùng là Chọn một đáp án dưới đây A. 16ml B. 32ml C. 160ml D. 320ml Đáp án là : (D) Bài : 8226 Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức, bậc 2, mạch hở X thu được và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Công thức cấu tạo của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 16879 Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loải rượu thì tỉ lệ số mol tăng dần khi số nguyên tử C trong rượu tăng dần. Vậy công thức tổng quát của dãy đồng đẳng của rượu là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16878
  6. Để điều chế hợp chất có công thức sau phải dùng hai chất nào dưới đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (C) Bài : 16877 Cho các phản ứng sau: Các chất A, D, G là chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Tất cả đều sai Đáp án là : (C) Bài : 16876 Đốt cháy một rượu X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó . Kết luận nào sau đây là đúng.
  7. Chọn một đáp án dưới đây A. X là ankanol B. X là ankatriol. C. X là ankadiol D. A,B,C đúng. Đáp án là : (D)
101107

Sponsor Documents