of x

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
6 lần xem

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12. Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc-lop-12-atv6tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ tới cộng đồng tài liệu Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông đưa vào cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem ,Thư viện Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 trong thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi thành viên trunghocphothong tới cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 1 trang , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có Đề thi hóa học 12, Kiểm tra hóa 12, Bài tập hóa học lớp 12, Trắc nghiệm hóa học lớp 12, Thủy phân dung dịch ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 12, cho biết thêm Câu 1: Thủy phân 14 gam một peptit X với hiệu suất 80% thu được 14,04 gam một amino axit Y,còn cho biết thêm Công thức, bên cạnh đó cấu tạo của Y là A, kế tiếp là H2N-CH(CH3)-COOH, kế tiếp là B, cho biết thêm H2N-(CH2)5-COOH, tiếp theo là C, nói thêm là H2N-CH2-CH2-COOH, kế tiếp là D, nói thêm là B và C đều đúng, nói thêm Câu 2: Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở A và 2 mol aminoaxit no mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4, bên cạnh đó mol HCl hay 4 mol NaOH, bên cạnh đó Đốt a gam hổ lốn X cần 46,368 lít O2 (ở đktc) và thu được 8,064 lít khí N2 (ở,còn cho biết thêm đktc), nói thêm là Nếu cho a gam hổ lốn trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu dược bao nhiêu gam muối? A, tiếp theo là 80,240,còn cho biết thêm B, thêm nữa 89,680, bên cạnh đó C, tiếp theo là 84,960, thêm nữa D, ngoài ra 75, 521, nói thêm là Câu 3: Hòa tan hoàn toàn
  1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 12 Câu 1: Thủy phân 14 gam một peptit X với hiệu suất 80% thu được 14,04 gam một amino axit Y. Công thức cấu tạo của Y là A. H2N-CH(CH3)-COOH. B. H2N-(CH2)5-COOH. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. B và C đều đúng. Câu 2: Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở A và 2 mol aminoaxit no mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hay 4 mol NaOH. Đốt a gam hỗn hợp X cần 46,368 lít O2 (ở đktc) và thu được 8,064 lít khí N2 (ở đktc). Nếu cho a gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu dược bao nhiêu gam muối? A. 80,240. B. 89,680. C. 84,960. D. 75, 521. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 0,5 lít dung dịch HNO3 aM, vừa đủ thu được 14,336 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với hiđro bằng 18. Giá trị của a là A. 3,2M B. 2M C. 1,6M D. 2,3M Câu 4: Cho phản ứng: X + Y  Z Nồng độ ban đầu của X là 0,1 mol/l, của Y là 0,8 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ của Y chỉ còn 20% nồng độ ban đầu. Tốc độ trung bình của phản ứng là A. 0,016 mol/l.phút. B. 1,6 mol/l.phút. C. 0,16 mol/l.phút. D. 0,106 mol/l.phút. HDG:  0,8  0,8.0, 2 V  0, 064 mol/l.phút (không khớp với đáp án) 10 Câu 5: Hoà tan kim loại Ba vào 500 ml dung dịch Al2(SO4)3 sau phản ứng thu được dung dịch X, kết tủa Y và khí Z. Khối lượng dung dịch X giảm đi so với khối lượng dung dịch ban đầu là 19,59 gam. Sục khí CO2 đến dư vào X thì thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 1,56. B. 3,95. C. 5,50. D. 7,80. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 3,12 gam quặng sunfua của sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch X và 0,864 lít NO2 (ở đktc). Cho lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào X thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 13,695. B. 8,595. C. 10,485. D. 16,903. Câu 7: Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin và 40% tristearin. Xà phòng hóa hoàn toàn m kg mỡ trên thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là A. 1,2090. B. 1,3062. C. 1,3260. D. 1,3350. Nhờ giải đáp dùm: 40%, 20% và 40% này là % về khối lượng hay số mol nếu là % về số mol giải mới ra. Điều này đúng hay sai???
892412

Sponsor Documents