Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: PDF
of x

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12. Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc-lop-12-9sv6tq.html

Nội dung


  1. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 12 Câu 1: Cho hỗn hợp A gồm (X và Y thuần chức, MX > MY) chứa C, H, O, đốt cháy 1 trong 2 chất thu được mol CO2 = H2O. Nếu cho 1 mol A phản ứng với AgNO3/NH3 dư thu được 2,8 mol Ag. Mặt khác cho 0,1 mol A phản ứng với NaOH vừa đủ, chưng luyện lấy sản phẩm hữu cơ, rồi đốt cháy thu được 0,16 mol CO2. Hãy tìm khối lượng của 0,2 mol A biết nY chiếm không quá 50%. A. 9 gam B. 9,6 gam C. 10,52 gam D. 11,28 gam + + - - Câu 2: Cho m gam BaCl2 vào V lít dung dịch (Ag , Na , NO3 , F ) thu được m1 gam kết tủa và dung dịch A. Cũng cho m gam BaCl2 vào V lít dung dịch (Na+, K+, Mg2+, SO42-, Cl-) thu được m1 gam kết tủa và dung dịch B. Điều nhận định nào sau đây là đúng? A. Giá trị m > m1 B. Trong A và B đều chứa Cl- C. Giá trị m1 > m D. Trong B có Ba2+ Câu 3: Trộn 1 thể tích H2 với 1 thể tích anken thu được hỗn hợp X. tỷ khối của X so với H2 là 7,5. Cho X qua ống có Ni đun nóng, thu được hỗn hợp Y, có tỉ khối so với H2 là 9,375. % khối lượng của ankan trong hỗn hợp Y là A. 40% B. 25% C. 20% D. 60% Chan thanh cam on thay co va cac ban.
892411