of x

Bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 60 | Page: 2 | FileSize: 0.21 M | File type: DOCX
60 lần xem

Bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Mời các bạn tham khảo tài liệu Bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về tiếng Anh nói chung và cách sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nói riêng. Với các bạn yêu thích tiếng Anh thì đây là tài liệu hữu ích.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-tieng-anh-thi-hien-tai-don-va-hien-tai-tiep-dien-8249tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn giới thiệu đến mọi người thư viện Bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnTài liệu Bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn thuộc thể loại ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh trẻ em được giới thiệu bởi tienganhtreem đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh trẻ em , có tổng cộng 2 trang , thuộc file DOCX, cùng thể loại Bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn, Bài tập tiếng Anh, Thì hiện tại tiếp diễn, Thì trong tiếng Anh, Luyện thi tiếng Anh, Tiếng Anh cho trẻ em : Mời những bạn tham khảo tài liệu Bài tập tiếng Anh thì ngày nay đơn và ngày nay tiếp diễn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về tiếng Anh nói chung và cách sử dụng thì ngày nay đơn và ngày nay tiếp diễn nói riêng, bên cạnh đó Với những bạn say mê tiếng Anh thì đây là tài liệu bổ ích, nói thêm EXERCISES Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì ngày nay đơn 1, thêm nữa I (be) ________ at school at the weekend, nói thêm 2, kế tiếp là She (not study) ________ on Friday, ngoài ra 3, thêm nữa My students (be not) ________ hard working,còn cho biết thêm 4,còn cho biết thêm He (have) ________ a new haircut today, tiếp theo là 5, bên cạnh đó I usually (have) ________ breakfast at 7, tiếp theo là 00,còn cho biết thêm 6, thêm nữa ________ She (live) ________ in a house? 7, nói thêm là ________ Where your children (be) ________? 8, bên cạnh đó My sister (work) ________ in a bank, cho biết thêm 9, tiếp theo là Dog (like) ________ meat, ngoài ra 10, kế tiếp là She (live)________ in Florida, ngoài ra 11, thêm nữa It (rain)________ almost every day in Manchester, tiếp theo là 12, bên cạnh đó We (fly)________ to Spain every summer, ngoài ra 13, nói thêm là My mother (fry)______
EXERCISES Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn 1.I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. ________ She (live) ________ in a house? 7. ________ Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat. 10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ to Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The bank (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ to me every week. 19. ________ You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in Hai Phong city. Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn 1. Look! He (run)……………… 2. Please be quiet! My father (sleep)……………… 3. He (buy)…………… a new car now. 4. My sisters (listen)………….. to music at the moment. 5. They (work)…………….now. 6. Sam (play)………………the piano right now. 7. She (not, clean)…………….. the window. 8. Listen! They think the bell (ring)……………….. 9. Nina and Sam (travel)……………………now. 10. Tom (learn)……………….English right now. Bài 3: Sử dụng thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn trong những câu sau 1. I (play)………………volleyball every afternoon. 2. I (play)………………volleyball now. 3. We (go)……………..out at eight o’clock tonight. 4. Sam always (go)…………. to school at 6 o’clock. 5. Vicky (clean)……………..the floor now. 6. She (make)………….up three times a week. 7. I (listen)…………….. to music every day. 8. He listen)…………… to classical music at the moment. ... - tailieumienphi.vn 1044402

Sponsor Documents