Xem mẫu

TRƯỜNGĐẠIHỌCKINHTẾQUỐCDÂN VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH ­­­­­­­­­­­­ BAI TẬP NHÓM MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP Đề tài: Quyết định sản xuất kinh doanh của Công ty Thỏ Non Giảng viên hướng dẫn : TS. Trần Văn Hùng Nhóm thực hiện : Vũ Nguyễn Tuấn Anh Trần Thị Kim Anh Trần Thị Mai Hương Bùi Thị Mai Lớp : VMBA 18 Hà Nội ­ 2015 Công ty “Thỏ Non”, được thành lập vào ngày 01/04/2015, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Trong lĩnh vực hoạt động của mình, Công ty là một thành viên mới, vì vậy phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt của 05 Công ty lớn khác đã có nhiều kinh nghiệm trên thị trường, bao gồm: Công ty “Bank”, Công ty “Số 3”, Công ty “Hunter”, Công ty “Cường Thịnh”, Công ty “Bạch Tuyết”. 05 Công ty nói trên đều đã hoạt động trên thị trường tương đối lâu năm, có đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm. Vì vậy, trong năm hoạt động đầu tiên của mình, Hội đồng quản trị công ty “Thỏ Non” xác định các mục tiêu cụ thể như sau: ­ Đảm bảo mức lợi nhuận của Công ty nằm trong Top 3 thị trường. ­ Đẩy mạnh bán hàng, hạn chế hàng tồn kho với mục tiêu gia tăng thị phần, sản phẩm có vị thế vững chắc trên thị trường. Hai mục tiêu trên đảm bảo cho Thỏ Non có được uy tín trên thị trường. Việc lợi nhuận đạt được trong Top 3 thị trường giúp Công ty có được nguồn vốn để tái đầu tư cho 2 hoạt động sản xuất trong các năm sau, đồng thời là công cụ giúp Công ty quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả. Việc đẩy mạnh bán hàng giúp hàng hóa Công ty đến tay nhiều người tiêu dùng, gia tăng thị phần hoạt động, định vị sản phẩm của Công ty trong tâm trí người tiêu dùng. Để thực hiện các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty quyết định tuyển dụng Ban điều hành là những cán bộ giàu năng lực, được đào tạo bài bản tại nước ngoài nhằm điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu của Công ty. Các thành viên bao gồm: Ông Vũ Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành chung toàn bộ hoạt động của Công ty; Bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc sản xuất; Bà Trần Thị Kim Anh, Giám đốc kinh doanh; Bà Bùi Thị Mai, Giám đốc Truyền thông thương hiệu. Cần phải nói thêm về ngành nghề mà Công ty Thỏ non và 05 Công ty khác đang hoạt động. Đây là ngành nghề mà mỗi quyết định sản xuất kinh doanh cần được cân nhắc rất kỹ lưỡng, trên cơ sở nhu cầu của thị trường và giá bán của mỗi Công ty. Nếu giá bán của một Công ty ở mức thấp nhất trên thị trường thì hàng hóa của Công ty đó nghiễm nhiên được tiêu thụ hết bởi người tiêu dùng. Ngược lại, nếu có chính sách giá không tốt sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng hóa không bán được dẫn tới lượng hàng tồn kho lớn. Cụ thể, với mỗi đơn vị hàng hóa tồn kho, Công ty phải chịu chi phí 1$. Giá thành sản xuất của một đơn vị sản phầm cũng được xác định rõ ràng: Nếu sản xuất từ 500 sản phẩm trở xuống, chi phí sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm là 26$; Sản xuất từ 501 sản phẩm tới 1500 sản phẩm, chi phí bình quân là 25$; Sản xuất từ 1501 sản phẩm trở lên, chi phí trung bình là 24$. Chu kỳ sản xuất trong một năm bao gồm 05 giai đoạn, các thông tin sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận của mỗi Công ty đều được đưa ra trong các cuộc họp với cơ quan quản lý định kỳ. Vì vậy, với các thông tin có được, trong mỗi giai đoạn sản xuất tiếp theo, Ban lãnh đạo Công ty cần phải đưa ra chính sách sản xuất và giá thành hợp lý. Giai đoạn 1: Thỏ Hunte Cường Bạch Dự trữ đầu kỳ Quyết định sản xuất của nhà cung cấp Quyết định bán của nhà cung Non Bank Số 3 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 r Thịnh Tuyết 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3 cấp Giá bán Chấp nhận của thị trường Giá chấp nhận của thị trường Lượng tồn cuối kỳ Tổng lợi nhuận cộng dồn 30 30 30 30 1.000 1.000 1.000 1.000 30 30 30 30 100 100 100 100 4.900 4.900 4.900 4.900 30 30 1.000 1.000 30 30 100 100 4.900 4.900 Trong giai đoạn đầu tiên, các Công ty đều có quyết định sản xuất, tiêu thụ và giá thành như nhau, vì vậy kết quả lợi nhuận của các Công ty đều đạt 4.900$ và mỗi Công ty chấp nhận tồn kho 100 sản phẩm. Giai đoạn 2: Với kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1, Ban điều hành Công ty Thỏ Non nhận định: ­ Thị trường có xu hướng tăng trưởng, sản lượng tiêu thụ của thị trường sẽ tăng so với giai đoạn 1. Vì vậy, sản lượng sản xuất của Thỏ Non cần gia tăng so với mức 1.000 sản phẩm của giai đoạn 1. ­ Chính sách giá: Công ty Thỏ Non sẽ sản xuất với lượng hàng vượt quá 1.500 sản phẩm để giảm chi phí sản xuất trung bình xuống chỉ 24$ nhằm gia tăng biên lợi nhuận, đồng thời có mức giá bán ra ở mức trung bình của thị trường để có nhiều cơ hội tiêu thụ sản phẩm. Với các nhận định nêu trên, Công ty Thỏ Non quyết định sản xuất trong giai đoạn 2 với mức 1.550 sản phầm, lượng hàng tiêu thụ dự kiến 1.300 sản phẩm, chấp nhận tồn kho 350 sản phẩm. Giá bán dự kiến 26,5$, Ban điều hành nhận định mức giá này sẽ giúp Công ty tiêu thụ được hàng hóa theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả thị trường giai đoạn 2 thực tế được trình bày theo bảng sau: Thỏ Hunte Cường Bạch Non Bank Số 3 r Thịnh Tuyết Quyết định sản xuất của nhà cung cấp Dự trữ đầu kỳ Lượng có thể bán Quyết định bán của nhà cung cấp Giá bán đề nghị 1.550 1.500 1.700 1.900 100 100 100 100 1.650 1.600 1.800 2.000 1.300 1.500 1.800 2.000 26,5 26 27 24,5 1.600 1.500 100 100 1.700 1.600 1.600 1.600 26,9 29 4 Chấp nhận của thị trường Sản lượng chấp nhận của thị trường Tổng lợi nhuận cộng dồn 26,5 26 24,5 1.300 1.500 0 2.000 7.700 7.700 3.100 5.800 26,9 1.600 0 9.340 3.300 Kết quả thực tế của thị trường giai đoạn 2 cho thấy, Ban điều hành Công ty đã có nhận định đúng về việc cầu thị trường tiếp tục tăng trưởng. Giá thành Công ty đặt ra cũng khá hợp lý khi giúp tiêu thụ toàn bộ lượng bán dự kiến. Lợi nhuận Công ty duy trì trong Top 3 thị trường, theo đúng mục tiêu mà Hội đồng quản trị đã đề ra. Giai đoạn 3: Theo kết quả từ giai đoạn 2, Công ty Số 3 và Bạch Tuyết đang có tồn kho lần luợt lên tới 1.800 và 1.600 sản phẩm. Vì vậy, theo Ban điều hành Công ty Thỏ Non, 02 Công ty này nhiều khả năng sẽ điều chỉnh mức giá bán hàng ở giai đoạn 3 ở mức thấp nhằm tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho. Bên cạnh đó, Ban điều hành Công ty Thỏ Non nhận định thị trường có xu hướng ... - tailieumienphi.vn