Bài tập nhóm: Hãy tổ chức một cuộc họp nhóm thực hiện công việc của nhóm trong tương lai gần

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 10 | FileSize: 0.83 M | File type: PDF
of x

Bài tập nhóm: Hãy tổ chức một cuộc họp nhóm thực hiện công việc của nhóm trong tương lai gần. Bài tập nhóm: Hãy tổ chức một cuộc họp nhóm thực hiện công việc của nhóm trong tương lai gần được thực hiện nhằm đáp ứng được những yêu cầu về liệt kê được các công việc cần chuẩn bị cho cuộc họp; ghi lại biên bản họp theo mẫu; điền phiếu đánh giá thành viên tham gia cuộc họp (đánh giá chéo); điền phiếu đánh giá chất lượng cuộc họp (từng thành viên); kinh nghiệm rút ra trong cuộc họp nhóm. . Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-nhom-hay-to-chuc-mot-cuoc-hop-nhom-thuc-hien-cong-viec-cua-nhom-trong-tu-htj8tq.html

Nội dung


 

 

970179

Tài liệu liên quan


Xem thêm