of x

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
7 lần xem

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh. Tài liệu tham khảo Bài tập ngữ pháp tiếng Anh. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-ngu-phap-tieng-anh-3u1rtq.html

Nội dung

TLMP xin trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Bài tập ngữ pháp tiếng Anh trong thể loại ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh được giới thiệu bởi user nguphaptienganh tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh , có tổng cộng 2 page , thuộc file .DOC, cùng chuyên mục còn có bài tập anh văn, Bài tập ngữ pháp, ngữ pháp tiếng Anh, văn phạm tiếng Anh, luyện tập tiếng Anh ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tài liệu tham khảo Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Put the verbs in parentheses in the correct form of tense, thêm nữa 1, nói thêm là ‘(Sally/have) __is sally having_ a shower?’ ‘No, she (wash) __is wasing_ her hair, bên cạnh đó 2, bên cạnh đó We’ve got plenty of time, tiếp theo là Our plane (not/take off) ___will not tke off_ until 9 o’clock, bên cạnh đó 3, kế tiếp là Jet engines (make) ____makes____ a lot of noise, bên cạnh đó 4, bên cạnh đó Loud music (give) _____is giving__________ me headache, bên cạnh đó 5,còn cho biết thêm ‘What (Maria/do) ____is maria doing___ these days?’ ‘She (study) is studing____ English at a school in London, nói thêm là 6, bên cạnh đó Be careful! You (break) _____breaking are __________ that glass, thêm nữa 7, kế tiếp là We (not/come) _______________ from Canada,còn cho biết thêm We (come) ______________
Put the verbs in parentheses in the correct form of tense. 1. ‘(Sally/have) __is sally having_ a shower?’ ‘No, she (wash) __is wasing_ her hair. 2. We’ve got plenty of time. Our plane (not/take off) ___will not tke off_ until 9 o’clock. 3. Jet engines (make) ____makes____ a lot of noise. 4. Loud music (give) _____is giving__________ me headache. 5. ‘What (Maria/do) ____is maria doing___ these days?’ ‘She (study) is studing____ English at a school in London. 6. Be careful! You (break) _____breaking are __________ that glass. 7. We (not/come) _______________ from Canada. We (come) _______________ from the U.S. 8. When I (open) _______________ the door, a friend (stand) _______________ there. 9. Be careful. The ladder (fall) _______________ down. 10. I (break) _______________ my toe when I (trip) _______________ over the dog. 11. ‘Someone told me that you’re moving from London.’ ‘That’s right. I (live) _______________ in Manchester.’ 12. ‘Would you like to come to my house this evening?’ ‘Yes, all right. I (come) _______________ at 9 o’clock.’ 13. I don’t feel well. I (think) _______________ I (faint) _______________. 14. The conference (start) _______________ on June 3rd, and (finish) _______________ on June 10th. 15. Simon is very untidy. He (always leave) _______________ his clothes lying on the bathroom floor. 16. When we were children, my brother (be) _______________ bigger than me and he (always hit) _______________ me. 17. You’re very quiet. What (you/think) _______________ about? 18. What (you/think) _______________ about my idea? 19. We (go) _______________ skiing in the French Alps every year. 20. Drive slowly. It (snow) _______________ heavily this morning. 21. The Titanic (travel) _______________ to New York when it (hit) _______________ an iceberg and sank in the Atlantic. 22. The jumper (shrink) _______________ when I (iron) _______________ it. ... - tailieumienphi.vn 200413

Sponsor Documents