of x

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 67 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
67 lần xem

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH. Tham khảo tài liệu 'bài tập chuỗi phản ứng về nhóm oxi – lưu huỳnh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-chuoi-phan-ung-ve-nhom-oxi-luu-huynh-el1vtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ được chia sẽ bởi thành viên onthidhcd tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ , có tổng cộng 3 page , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có tài liệu ôn thi, đề thi đại học, đề thi thử, đề trắc nghiệm, bài tập hóa, đáp án đề thi hóa, trắc nghiệm vật lý ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'bài tập chuỗi phản ứng về nhóm oxi – lưu huỳnh', tài liệu phổ quát, ôn thi đh-cđ dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH to S H2 H 2S, ngoài ra 1, tiếp theo là to S O2 SO2,còn cho biết thêm 2, ngoài ra SO2 2H 2S 2 H 2O 3 S, nói thêm là 3, nói thêm SO2 Br2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr, thêm nữa 4, nói thêm là Fe S FeS, bên cạnh đó 5, tiếp theo là FeS H 2 SO4 FeSO4 H 2S, nói thêm 6, ngoài ra FeS 2 HBr H2 S FeBr2 Hoặc 4 FeS 2 11O2 8SO2 2 Fe2O3, cho biết thêm 7, kế tiếp là V2O5 2SO2 O2 2 SO3, bên cạnh đó 8, kế tiếp là 400o C SO2 Cl2 2 H 2O 2 HCl H 2SO 4,còn cho biết thêm 9, thêm nữa SO3 H 2O H 2 SO4, tiếp theo là 10, cho biết thêm 2 H 2 SO4dd S 3SO 2 2H 2O, ngoài ra 11, nói thêm là H 2 SO4 H 2S SO2 2 H 2O S Hoặc 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O Hoặc to 2 H 2 SO4 dd C CO2 2 SO2 2 H 2O Hoặc to 5H 2 SO4 dd 2P 2 H 3 PO4 5SO2 2 H 2O Hoặc SO2 2 NaOH Na 2 SO3 H 2O, nói thêm là 12, cho biết thêm 3 Na2 SO3 2 KMnO4 H 2O 2MnO2 3Na 2 SO4 2KOH, bên cạnh đó 13, ngoài ra Na2 SO3 H 2 SO4 Na 2 SO 4 H 2O SO 2 Hoặc to 4
  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH to S H2 H 2S 1. to S O2 SO2 2. SO2 2H 2S 2 H 2O 3 S 3. SO2 Br2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr 4. Fe S FeS 5. FeS H 2 SO4 FeSO4 H 2S 6. FeS 2 HBr H2 S FeBr2 Hoặc 4 FeS 2 11O2 8SO2 2 Fe2O3 7. V2O5 2SO2 O2 2 SO3 8. 400o C SO2 Cl2 2 H 2O 2 HCl H 2SO 4 9. SO3 H 2O H 2 SO4 10. 2 H 2 SO4dd S 3SO 2 2H 2O 11. H 2 SO4 H 2S SO2 2 H 2O S Hoặc 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O Hoặc to 2 H 2 SO4 dd C CO2 2 SO2 2 H 2O Hoặc
  2. to 5H 2 SO4 dd 2P 2 H 3 PO4 5SO2 2 H 2O Hoặc SO2 2 NaOH Na 2 SO3 H 2O 12. 3 Na2 SO3 2 KMnO4 H 2O 2MnO2 3Na 2 SO4 2KOH 13. Na2 SO3 H 2 SO4 Na 2 SO 4 H 2O SO 2 Hoặc to 4 Na2 SO3 Na2 S 3 Na2 SO4 Hoặc Na2 SO4 BaCl 2 2 NaCl BaSO 4 14. NaCl AgNO3 NaNO3 AgCl 15. FeS 2 HCl H2 S FeCl2 16. H2S 4Cl2 4 H 2O H 2 SO 4 8HCl 17. 4 HCl MnO2 MnCl2 Cl 2 2H 2O 18. 16 HCl 2 KMnO4 2MnCl2 5Cl2 2KCl 8H 2O Hoặc 14 HCl K 2Cr2O7 3Cl2 2CrCl3 2 KCl 7 H 2O Hoặc to 3Cl2 6 KOH dd 5KCl KClO3 3H 2O 19. MnO2 2KClO3 2 KCl 3O2 20. to FeS 2 HCl FeCl2 H2 S 21. H 2 S Cl2 S 2 HCl 22. H 2 SO4 H 2S SO 2 2 H 2O S Hoặc H 2 S 4Cl2 4 H 2O H 2 SO4 8HCl 23. H2S H 2 SO 4 SO 2 2 H 2O S 24. 2H 2 S 3O2 2 SO2 2 H 2O Hoặc S 6 HNO3 dd H 2 SO4 6 NO2 2 H 2O 25. 3 NO2 H 2O 2HNO3 NO 26. 4 NO2 2 H 2O O2 4 HNO3 Hoặc
  3. to 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O 27. H 2 SO4 CuO H 2O CuSO4 Hoặc H 2 SO4 Cu ( OH ) 2 CuSO 4 2 H 2O Hoặc CuSO4 Ba ( NO3 ) 2 BaSO4 Cu ( NO3 ) 2 28. 1 to Cu ( NO3 ) 2 CuO 2 NO2 O2 29. 2 SO2 Br2 2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr 30.
386688

Sponsor Documents