BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 52 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II. Tham khảo tài liệu 'bài tập chuỗi phản ứng về kim loại phân nhóm chính nhóm ii', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-chuoi-phan-ung-ve-kim-loai-phan-nhom-chinh-nhom-ii-dl1vtq.html

Nội dung


  1. BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II (IIA) to Ca 2C CaC2 1. CaC2 2 HCl CaCl 2 C 2 H 2 2. dpdd CaCl2 2 H 2O Ca OH Cl2 H2 3. có vách ngan 2 to Ca OH CaO H 2O 4. 2 CaO CO2 CaCO3 5. CaCO3 CO2 H2 O Ca HCO 6. 3 2 o t Ca HCO3 CaCO3 CO 2 H 2O 7. 2 1 to Ca NO3 Ca NO2 O2 8. 2 2 2 CaCO3 2 HNO3 Ca NO3 2 CO2 H 2O 9. CaCl2 2 AgNO3 Ca NO3 2 AgCl 10. 2 CaCO3 2 HCl CaCl2 CO2 H 2O 11. Ca H 2 CO3 CaCO3 H2 12. Ca 2H 2O Ca OH H2 13. 2 Ca OH CO2 CaCO3 H2O 14. 2 du Ca OH Cl2 CaOCl2 H 2O 15. 2 oxít CO 2CaOCl2 2CaCl2 O2 16. CaOCl2 2 HCl CaCl 2 H 2O Cl 2 Hoặc
  2. 900o C 17. CaCO3 CaO CO2 CaO H 2O Ca OH 18. 2 Ca OH Cl 2 CaOCl2 H 2O 19. 2 khô CaOCl2 2HCOOH HCOO 2 Ca Cl2 H2 O 20. HCOO 2 Ca H 2SO4 CaSO4 2HCOOH 21. Để lâu ta có CaSO4.2H2O o 150 C 2CaSO4 .2 H 2O 2CaSO4 .H 2O 2H 2O 22. dpnc CaCl2 Ca Cl 2 23. CaCl2 Na2CO3 CaCO3 2 NaCl 24. 1 Ca O2 CaO 25. 2 CaO H 2O Ca OH 26. 2 Ca OH CO2 CaCO3 H 2O 27. 2 CaCO3 CO2 H2O Ca HCO3 28. 2 o t Ca HCO3 CaCO3 CO 2 H 2O 29. 2 900o C 30. CaCO3 CaO CO2 CO2 Ca OH CaCO3 H2 O 31. 2 CaCO3 2 HCl CaCl 2 CO 2 H 2O 32. CaCl2 2 AgNO3 Ca NO3 2 AgCl 33. 2 Ca NO3 H 2 SO4 CaSO4 2HNO3 34. 2 Ít tan
  3. 1 35. Ca O2 CaO 2 2000o C 36. CaO 3C CaC2 CO CaC2 H 2 SO4 CaSO 4 C 2 H 2 37. 600o C 38. CaSO4 4C CaS 4CO 3CaS 2 H 3 PO4 Ca3 PO4 3H2 S 39. 2 Ca3 PO4 2H2 SO4 (d ) 2CaSO4 Ca H2 PO4 40. 2 2 Ca3 PO4 4H3 PO4 3Ca H2 PO4 Hoặc 2 2 Ca H 2 PO4 H 2 SO4 CaSO4 2H3 PO4 41. 2 MgCl2 dpnc Mg Cl 2 42. 1 Mg O2 MgO 43. 2 MgO 2HNO3 Mg NO3 H2 O 44. 2 1 to Mg NO3 MgO 2 NO2 O2 45. 2 2 MgO 2 HCl MgCl2 H2O 46. MgCl2 2 NaOH Mg OH 2 NaCl 47. 2 Mg OH 2CH 3COOH CH 3COO 2 Mg 2 H2 O 48. 2 to CH 3COO Mg MgCO 3 CH 3COCH 3 49. 2 to Mg OH MgO H 2 O 50. 2 MgO H 2 SO4 MgSO4 H 2O 51. MgSO4 Na2CO3 MgCO3 Na 2SO4 52. MgCO3 CO2 H2O Mg HCO3 53. 2
386687