of x

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 52 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
52 lần xem

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II. Tham khảo tài liệu 'bài tập chuỗi phản ứng về kim loại phân nhóm chính nhóm ii', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-chuoi-phan-ung-ve-kim-loai-phan-nhom-chinh-nhom-ii-dl1vtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ mang đến cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem ,Thư viện BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ được chia sẽ bởi user onthidhcd đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ , có tổng cộng 3 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có tài liệu ôn thi, đề thi đại học, đề thi thử, đề trắc nghiệm, bài tập hóa, đáp án đề thi hóa, trắc nghiệm vật lý ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'bài tập chuỗi phản ứng về kim loại phân nhóm chính nhóm ii', tài liệu phổ biến, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II (IIA) to Ca 2C CaC2,còn cho biết thêm 1, bên cạnh đó CaC2 2 HCl CaCl 2 C 2 H 2, cho biết thêm 2,còn cho biết thêm dpdd CaCl2 2 H 2O Ca OH Cl2 H2, bên cạnh đó 3, nói thêm có vách ngan 2 to Ca OH CaO H 2O, nói thêm 4, thêm nữa 2 CaO CO2 CaCO3, bên cạnh đó 5, ngoài ra CaCO3 CO2 H2 O Ca HCO, bên cạnh đó 6, nói thêm 3 2 o t Ca HCO3 CaCO3 CO 2 H 2O, ngoài ra 7, nói thêm 2 1 to Ca NO3 Ca NO2 O2, nói thêm là 8, thêm nữa 2 2 2 CaCO3 2 HNO3 Ca NO3 2 CO2 H 2O, ngoài ra 9, bên cạnh đó CaCl2 2 AgNO3 Ca NO3 2 AgCl, bên cạnh đó 10, ngoài ra 2 CaCO3 2 HCl CaCl2 CO2 H 2O, nói thêm là 11, nói thêm Ca H 2 CO3 CaCO3 H2, ngoài ra 12, tiếp theo là Ca 2H 2O Ca OH H2, cho biết thêm 13,còn cho biết thêm 2 Ca OH CO2 CaCO3 H2O, kế tiếp là 14, tiếp theo là 2 du Ca OH Cl2 CaOCl2 H 2O, bên cạnh đó 15, nói thêm là 2 oxít CO 2CaOCl2 2CaCl2 O2, bên cạnh đó 16, kế tiếp là CaOCl2 2 HCl CaCl 2 H 2O Cl 2 Hoặc 900o C, cho biết thêm 17, kế tiếp là CaCO3 CaO CO2 CaO H 2O Ca OH,còn cho biết thêm 18, bên cạnh đó 2 Ca OH C
  1. BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II (IIA) to Ca 2C CaC2 1. CaC2 2 HCl CaCl 2 C 2 H 2 2. dpdd CaCl2 2 H 2O Ca OH Cl2 H2 3. có vách ngan 2 to Ca OH CaO H 2O 4. 2 CaO CO2 CaCO3 5. CaCO3 CO2 H2 O Ca HCO 6. 3 2 o t Ca HCO3 CaCO3 CO 2 H 2O 7. 2 1 to Ca NO3 Ca NO2 O2 8. 2 2 2 CaCO3 2 HNO3 Ca NO3 2 CO2 H 2O 9. CaCl2 2 AgNO3 Ca NO3 2 AgCl 10. 2 CaCO3 2 HCl CaCl2 CO2 H 2O 11. Ca H 2 CO3 CaCO3 H2 12. Ca 2H 2O Ca OH H2 13. 2 Ca OH CO2 CaCO3 H2O 14. 2 du Ca OH Cl2 CaOCl2 H 2O 15. 2 oxít CO 2CaOCl2 2CaCl2 O2 16. CaOCl2 2 HCl CaCl 2 H 2O Cl 2 Hoặc
  2. 900o C 17. CaCO3 CaO CO2 CaO H 2O Ca OH 18. 2 Ca OH Cl 2 CaOCl2 H 2O 19. 2 khô CaOCl2 2HCOOH HCOO 2 Ca Cl2 H2 O 20. HCOO 2 Ca H 2SO4 CaSO4 2HCOOH 21. Để lâu ta có CaSO4.2H2O o 150 C 2CaSO4 .2 H 2O 2CaSO4 .H 2O 2H 2O 22. dpnc CaCl2 Ca Cl 2 23. CaCl2 Na2CO3 CaCO3 2 NaCl 24. 1 Ca O2 CaO 25. 2 CaO H 2O Ca OH 26. 2 Ca OH CO2 CaCO3 H 2O 27. 2 CaCO3 CO2 H2O Ca HCO3 28. 2 o t Ca HCO3 CaCO3 CO 2 H 2O 29. 2 900o C 30. CaCO3 CaO CO2 CO2 Ca OH CaCO3 H2 O 31. 2 CaCO3 2 HCl CaCl 2 CO 2 H 2O 32. CaCl2 2 AgNO3 Ca NO3 2 AgCl 33. 2 Ca NO3 H 2 SO4 CaSO4 2HNO3 34. 2 Ít tan
  3. 1 35. Ca O2 CaO 2 2000o C 36. CaO 3C CaC2 CO CaC2 H 2 SO4 CaSO 4 C 2 H 2 37. 600o C 38. CaSO4 4C CaS 4CO 3CaS 2 H 3 PO4 Ca3 PO4 3H2 S 39. 2 Ca3 PO4 2H2 SO4 (d ) 2CaSO4 Ca H2 PO4 40. 2 2 Ca3 PO4 4H3 PO4 3Ca H2 PO4 Hoặc 2 2 Ca H 2 PO4 H 2 SO4 CaSO4 2H3 PO4 41. 2 MgCl2 dpnc Mg Cl 2 42. 1 Mg O2 MgO 43. 2 MgO 2HNO3 Mg NO3 H2 O 44. 2 1 to Mg NO3 MgO 2 NO2 O2 45. 2 2 MgO 2 HCl MgCl2 H2O 46. MgCl2 2 NaOH Mg OH 2 NaCl 47. 2 Mg OH 2CH 3COOH CH 3COO 2 Mg 2 H2 O 48. 2 to CH 3COO Mg MgCO 3 CH 3COCH 3 49. 2 to Mg OH MgO H 2 O 50. 2 MgO H 2 SO4 MgSO4 H 2O 51. MgSO4 Na2CO3 MgCO3 Na 2SO4 52. MgCO3 CO2 H2O Mg HCO3 53. 2
386687

Sponsor Documents