of x

Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 17 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
17 lần xem

Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh. Tài liệu Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức, luyện tập cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-chuoi-phan-ung-oxi-va-luu-huynh-o3lrtq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu đến cộng đồng thư viện Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem ,Tài liệu Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi user trunghocphothong đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 3 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng danh mục còn có ôn thi tốt nghiệp, luyện thi đại học hóa, giải nhanh hóa, hóa chuyên, đề thi trắc nghiệm hóa, đề thi thử đại học hóa, bộ đề ôn thi hóa ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tài liệu Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh mang thuộc tính tham khảo, giúp ích cho những bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức, tập dượt cho những bạn trong những kỳ thi sắp đến, kế tiếp là Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho những bạn, cho biết thêm BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH to, cho biết thêm 1, ngoài ra S H2 H 2S to, bên cạnh đó 2, cho biết thêm S O2 SO2, ngoài ra 3, ngoài ra SO2 2H 2S 2 H 2O 3 S, nói thêm 4, nói thêm SO2 Br2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr, thêm nữa 5, nói thêm là Fe S FeS, cho biết thêm 6, bên cạnh đó FeS H 2 SO4 FeSO4 H 2S Hoặc FeS 2 HBr H2 S FeBr2 7, kế tiếp là 4 FeS 2 11O2 8SO2 2 Fe2O3 V2O5, kế tiếp là 8, ngoài ra 2SO2 O2 400o C 2 SO3,còn cho biết thêm 9, cho biết thêm SO2 Cl2 2 H 2O 2 HCl H 2SO 4, thêm nữa 10, bên cạnh đó SO3 H 2O H 2 SO4, thêm nữa 11,còn cho biết thêm 2 H 2 SO4dd S 3SO 2 2H 2O Hoặc H 2 SO4 H 2S SO2 2 H 2O S Hoặc 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O to Hoặc 2 H 2 SO4 dd C CO2 2 SO2 2 H 2O to Hoặc 5H 2 SO4 dd 2P 2 H 3 PO4 5SO2 2 H 2O, cho biết thêm 12, ngoài ra SO2 2 NaOH Na 2 SO3 H 2O, ngoài ra 13, bên cạnh đó 3 Na2 SO3 2 KMnO4 H 2O 2MnO2 3Na 2 SO4 2KOH Hoặc Na2 SO3 H 2 SO4 Na 2 SO 4 H 2O SO 2 to Ho
  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH to 1. S H2 H 2S to 2. S O2 SO2 3. SO2 2H 2S 2 H 2O 3 S 4. SO2 Br2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr 5. Fe S FeS 6. FeS H 2 SO4 FeSO4 H 2S Hoặc FeS 2 HBr H2 S FeBr2 7. 4 FeS 2 11O2 8SO2 2 Fe2O3 V2O5 8. 2SO2 O2 400o C 2 SO3 9. SO2 Cl2 2 H 2O 2 HCl H 2SO 4 10. SO3 H 2O H 2 SO4 11. 2 H 2 SO4dd S 3SO 2 2H 2O Hoặc H 2 SO4 H 2S SO2 2 H 2O S Hoặc 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O to Hoặc 2 H 2 SO4 dd C CO2 2 SO2 2 H 2O
  2. to Hoặc 5H 2 SO4 dd 2P 2 H 3 PO4 5SO2 2 H 2O 12. SO2 2 NaOH Na 2 SO3 H 2O 13. 3 Na2 SO3 2 KMnO4 H 2O 2MnO2 3Na 2 SO4 2KOH Hoặc Na2 SO3 H 2 SO4 Na 2 SO 4 H 2O SO 2 to Hoặc 4 Na2 SO3 Na2 S 3 Na2 SO4 14. Na2 SO4 BaCl 2 2 NaCl BaSO 4 15. NaCl AgNO3 NaNO3 AgCl 16. FeS 2 HCl H2 S FeCl2 17. H2S 4Cl2 4 H 2O H 2 SO 4 8HCl 18. 4 HCl MnO2 MnCl2 Cl 2 2H 2O Hoặc 16 HCl 2 KMnO4 2MnCl2 5Cl2 2KCl 8H 2O Hoặc 14 HCl K 2Cr2O7 3Cl2 2CrCl3 2 KCl 7 H 2O to 19. 3Cl2 6 KOH dd 5KCl KClO3 3H 2O MnO2 20. 2KClO3 to 2 KCl 3O2 21. FeS 2 HCl FeCl2 H2 S 22. H 2 S Cl2 S 2 HCl Hoặc H 2 SO4 H 2S SO 2 2 H 2O S 23. H 2 S 4Cl2 4 H 2O H 2 SO4 8HCl 24. H2S H 2 SO 4 SO 2 2 H 2O S Hoặc 2H 2 S 3O2 2 SO2 2 H 2O 25. S 6 HNO3 dd H 2 SO4 6 NO2 2 H 2O 26. 3 NO2 H 2O 2HNO3 NO Hoặc 4 NO2 2 H 2O O2 4 HNO3
  3. to 27. 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O Hoặc H 2 SO4 CuO H 2O CuSO4 Hoặc H 2 SO4 Cu ( OH ) 2 CuSO 4 2 H 2O 28. CuSO4 Ba ( NO3 ) 2 BaSO4 Cu ( NO3 ) 2 to 1 29. Cu ( NO3 ) 2 CuO 2 NO2 O2 2 30. SO2 Br2 2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr
179986

Sponsor Documents