Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 17 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh. Tài liệu Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức, luyện tập cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-chuoi-phan-ung-oxi-va-luu-huynh-o3lrtq.html

Nội dung


  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH to 1. S H2 H 2S to 2. S O2 SO2 3. SO2 2H 2S 2 H 2O 3 S 4. SO2 Br2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr 5. Fe S FeS 6. FeS H 2 SO4 FeSO4 H 2S Hoặc FeS 2 HBr H2 S FeBr2 7. 4 FeS 2 11O2 8SO2 2 Fe2O3 V2O5 8. 2SO2 O2 400o C 2 SO3 9. SO2 Cl2 2 H 2O 2 HCl H 2SO 4 10. SO3 H 2O H 2 SO4 11. 2 H 2 SO4dd S 3SO 2 2H 2O Hoặc H 2 SO4 H 2S SO2 2 H 2O S Hoặc 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O to Hoặc 2 H 2 SO4 dd C CO2 2 SO2 2 H 2O
  2. to Hoặc 5H 2 SO4 dd 2P 2 H 3 PO4 5SO2 2 H 2O 12. SO2 2 NaOH Na 2 SO3 H 2O 13. 3 Na2 SO3 2 KMnO4 H 2O 2MnO2 3Na 2 SO4 2KOH Hoặc Na2 SO3 H 2 SO4 Na 2 SO 4 H 2O SO 2 to Hoặc 4 Na2 SO3 Na2 S 3 Na2 SO4 14. Na2 SO4 BaCl 2 2 NaCl BaSO 4 15. NaCl AgNO3 NaNO3 AgCl 16. FeS 2 HCl H2 S FeCl2 17. H2S 4Cl2 4 H 2O H 2 SO 4 8HCl 18. 4 HCl MnO2 MnCl2 Cl 2 2H 2O Hoặc 16 HCl 2 KMnO4 2MnCl2 5Cl2 2KCl 8H 2O Hoặc 14 HCl K 2Cr2O7 3Cl2 2CrCl3 2 KCl 7 H 2O to 19. 3Cl2 6 KOH dd 5KCl KClO3 3H 2O MnO2 20. 2KClO3 to 2 KCl 3O2 21. FeS 2 HCl FeCl2 H2 S 22. H 2 S Cl2 S 2 HCl Hoặc H 2 SO4 H 2S SO 2 2 H 2O S 23. H 2 S 4Cl2 4 H 2O H 2 SO4 8HCl 24. H2S H 2 SO 4 SO 2 2 H 2O S Hoặc 2H 2 S 3O2 2 SO2 2 H 2O 25. S 6 HNO3 dd H 2 SO4 6 NO2 2 H 2O 26. 3 NO2 H 2O 2HNO3 NO Hoặc 4 NO2 2 H 2O O2 4 HNO3
  3. to 27. 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O Hoặc H 2 SO4 CuO H 2O CuSO4 Hoặc H 2 SO4 Cu ( OH ) 2 CuSO 4 2 H 2O 28. CuSO4 Ba ( NO3 ) 2 BaSO4 Cu ( NO3 ) 2 to 1 29. Cu ( NO3 ) 2 CuO 2 NO2 O2 2 30. SO2 Br2 2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr
179986