Bài giảng Xây dựng nền đường - Chương 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 94 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Xây dựng nền đường - Chương 1. Nội dung của bài giảng trình bày về công tác chuẩn bị khi thi công nền đường, các nguyên tắc và phương án thi công nền đường, thi công nền đường bằng thủ công, thi công nền đường bằng máy, công tác đầm nén đất nền đường, thi công nền đường bằng nổ phá, thi công nền đường nâng cấp mở rộng, thi công nền đường trên đất yếu, công tác hoàn thiện và gia cố mái taluy nền đường, công tác kiểm tra nghiệm thu và thi công các công trình trên đường.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-xay-dung-nen-duong-chuong-1-9ymbuq.html

Nội dung


BÀI GIẢNG

XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG

NỘI DUNG
1.Những vấn đề chung
2.Công tác chuẩn bị khi thi công nền đường
3.Các nguyên tắc và phương án thi công nền đường
4.Thi công nền đường bằng thủ công
5.Thi công nền đường bằng máy
6.Công tác đầm nén đất nền đường
7.Thi công nền đường bằng nổ phá
8.Thi công nền đường nâng cấp mở rộng
9.Thi công nền đường trên đất yếu
10.Công tác hoàn thiện và gia cố mái taluy nền đường
11.Công tác kiểm tra nghiệm thu
12.Thi công các công trình trên đường

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.Khái niệm về xây dựng đường
Xây dựng đường là một công tác bao gồm
rất nhiều công việc khác nhau nhằm hoàn
thành các hạng mục công trình có trong
đồ án thiết kế đường

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Các công tác ấy có thể rất khác nhau, song
có thể khái quát thành 3 loại:
- Sản xuất và cung cấp các loại nguyên vật
liệu cho các khâu thi công
- Kỹ thuật thi công các hạng mục công trình
- Tổ chức thi công các hạng mục công trình

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Theo các nội dung trên, giáo trình xây dựng
đường được chia làm 4 phần:
- Các xí nghiệp phục vụ xây dựng đường
- Kỹ thuật thi công nền đường
- Kỹ thuật thi công mặt đường
- Tổ chức thi công xây dựng

1114243

Tài liệu liên quan


Xem thêm